Befejezhetetlen – Polcz Alaine-est Takács Katival a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2017 november 02. csütörtök, 11:01

2007. szeptember 20-án távozott közülünk Polcz Alaine. November 9-én, 19 órától emlékestet adnak Takács Kati színművész részvételével a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Polcz Alaine-re emlékeznek:

Polcz Alainere emlékezve ez az est a szó tágabb értelmében a „hagyaték” elmúlt tíz évéről is szól, így egyrészt az általa közgyűjteményeknek átadott anyagokról beszélgetünk, másrészt szóba kerül az életmű művészeti és irodalmi, illetve pszichiátriai-pszichológiai továbbélése és gondozása.

Vendégek: Nagy Boglárka, a Mészöly-Polcz levelezéskötet sajtó alá rendezője, a Jelenkor Kiadó szépirodalmi főszerkesztője, Fertőszögi Péter művészettörténész, kuratóriumi elnök, Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, H. Bagó Ilona főosztályvezető, Petőfi Irodalmi Múzeum és dr. Muszbek Katalin orvos igazgató, Magyar Hospice Alapítvány

Moderátor: Ablonczy Anna művelődésszervező, hospice-önkéntes, a Polcz Alaine Alapítvány elnöke

Közreműködik Takács Kati színésznő, aki részleteket olvas fel „A bilincs a szabadság legyen – Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezése 1948 – 1997” című, a Jelenkor Kiadónál a közelmúltban megjelent kötetből.

Polcz Alaine / Fotó: Nádas Péter

A kötetről:

A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának és társának, a tanatológia magyarországi úttörőjének több mint 700 darabból összeállított levelezése két erős és nagy hatású személyiség összefonódó sorsáról, sokat próbált, de elszakíthatatlannak bizonyult kapcsolatáról tanúskodik. Mészöly Miklós (1921‒2001) és Polcz Alaine (1922‒2007) levélváltásaiból azonban nem csupán a híres házaspár közös életének jelentős és hétköznapi pillanatai tárulnak fel, de érzékletesen rajzolódik ki a félmúlt, a szocializmus és a rendszerváltás történelmi korszaka.

“Mészöly Miklós és Polcz Alaine kapcsolatáról eddig nem sokat lehetett tudni. Ezen változtat a levelezésüket tartalmazó és az irodalmi bulvárnál jóval távolabb mutató A bilincs a szabadság legyen című kötet. “Ilyen szép emberpárt még sohasem láttam” – mondta Örkény István Mészöly Miklósról és Polcz Alaine-ről. Tökéletesek voltak, kívülről. A levelezésüket tartalmazó közel 900 oldalas kötet viszont kapcsolatukat belülről is láttatja. Közös életük tele volt bántással, kétséggel, vágyott magánnyal, önállóságuk őrzésével és a végzetes egymáshoz tartozás biztos tudatával. A kötet címe – ami idézet egy levélből – szintén ezt jelenti: Mészöly elköteleződik és folyamatosan elvágyódik, rövidebb-hosszabb viszonyai vannak és ezzel együtt kétségbeesetten és fenyegetőzve ragaszkodik az írót sokszor döntéshelyzetbe kényszerítő, majd mindig elengedő Alaine-hez” – írta a Népszava.