O. márkiné és Lavina – Két vendégjáték érkezik a Szkénébe Temesvárról

2018 március 19. hétfő, 10:12

Két vendégjáték is érkezik a Szkénébe a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházból.

 Március 23-án egyetlen alkalommal látható a Trojka Színházi Társulás Kleist-adaptációja, egy fiatal özvegy állapot-drámája, az O. márkiné, Soós Attila rendezésében.

Soós Attila rendező gondolatai a darabválasztásról:

„A történetek kényszerítenek arra, hogy színpadra állítsuk őket. Az előző darabunk próbafolyamata, de legfőképpen a nyári elő bemutató után eltelt három hónap megtanított különbséget tenni a valódi személyesség és az álszemélyesség között az interpretációban. A legfőbb tanulság, hogy az irodalmi alapanyagból kiolvasott személyes vonatkozások személyes megjelenítésének kulcsa: a józan ítélet, az objektívnek érezhető irányítás elsőként saját magam fölött, és másodsorban az adaptációban. Mint az eddigi anyagválasztásokban, most is az egyik létrejött anyag megszülte a következőt, jelen esetben az Orlando az O. márkinét. A próbafolyamat egy váratlan, de mégis logikus pontján ez a „szülés” magától történt meg: az Orlando második felvonásában Lady Orlando a szexuális bántalmazását követő pillanatban teljesen váratlanul karóráért kiált. Abban a pillanatban szülte meg Lady Orlando O. márkinét.”

Szász Hanna dramaturg gondolatai a darabról:

„Heinrich von Kleist: O. márkiné története a teljes kiszolgáltatottság metaforája. Ocsmány, szentimentális és abszurd egyszerre. Elalélt állapotban megerőszakolja az a férfi, aki előzőleg kimenti öt erőszakoskodó férfi karjaiból egy erőd elfoglalása során. Hónapokkal később a nő ráébred arra, hogy gyermeket vár, mire a családja kitagadja, hiszen bár várandós, de nem tudja megindokolni, hogyan esett teherbe. Ezek után felad egy hirdetést, hogy jelentkezzen az a személy, akitől gyermeket vár.”

Soós Attila rendező gondolatai a történetvezetésről és az időkezelésről:

„Az adaptációban az elbeszéléshez hűen követjük az eseményeket. A három részre osztott jelenetsorrend sűrű tagolással három időegységet is magába foglal. A kimondott szavak beteljesülnek, a bűnösök megbűnhődnek, és végül feloldozást kapnak. A megbocsátás és a szerelem győzedelmeskedik a félelem és a múltban átélt traumák felett. Az idősíkokat gyors tempóban váltó történetünk nézőpontja a romantikus hősé: O. márkiné idegrendszerével, őszinteségével, és nem utolsó sorban állapotával haladunk jelenetről jelenetre. A személyességében gazdag, vallomásos állapot-dráma a kiszolgáltatottság nézőpontjából szeretne rávilágítani a megerőszakolt, ártatlan nő esetére.”

Március 25-én 17 és 20 órakor látható a török Tuncer Cücenoğlu Lavina című műve Kedves Emőke rendezésében.

“Lehet-e szabályozni az emberi élet minden aspektusát? És egyáltalán élet-e az, ahol már „a szülés is csak egy kézlegyintés”? Ott, ahol a legkisebb zaj is a halált jelentheti, a hófödte hegyek végeláthatatlansága, a lavinák és a halál állandó fenyegetése olyan szabályok bevezetését tette nélkülözhetetlenné, mely hosszútávon magát az életet lehetetlenítik el. Kilenc hónap némaság, majd három hónap ünnep, zaj, élet. Egy olyan világban, ahol mindent a veszély állandó fenyegetése hat át, melynek minden mozzanatát a félelemből fakadó irracionalitás határozza meg, van-e joga az új életnek, saját igazához?” – írja az előadás ajánlója.

“A környezet miatt az ember nem is gondolná, hogy az egyik legolvasottabb kortárs török szerző, Tuncer Cücenoğlu darabjának színpadra fogalmazását látja. Sokkal inkább gondolnánk Bergmanra, vagy legalábbis valamelyik északi szerző tollából származó karcolatra. Kedves Emőke rendező érdeklődése azonban nem véletlenül fordulhatott a félig a nyugat felé hajló, félig a bigott múltban ragadt ország egyik legkiválóbbjának világlátása felé” – fogalmazott Beretvás Gábor, a Tiszatájban.