Három decemberi bemutatóra készül a Katona

2018 november 11. vasárnap, 8:16

Ascher Tamás, Hegymegi Máté és Tarnóczi Jakab rendezésében is műsorra kerül egy-egy darab a Katona József Színházban.

Mészáros Blanka / Jeanne d'Arc - próba / Fotó: Rácz Gabriella

Mészáros Blanka / Jeanne d’Arc – próba / Fotó: Rácz Gabriella

JEANNE D’ARC
– a jelenidő vitrinében

Egy alig 19 éves lányt megölnek, elevenen elégetnek. Egy széttartó nemzet tagjai egy olyan országban, ami darabjaira hullhatott volna, ha ennek a lánynak a hite és megszállottsága nem menti meg ettől őket. Mivel érdemelte ki ezt a büntetést? Ideológiai viták áldozata lett? Miért tagadta meg az az ország, amelyikért heroikus küzdelemmel harcolt? Átfordulhat az eltökélt hit fanatizmusba, a kiválasztottság érzése önhittségbe?

Jeanne d’Arc-ot 1431-ben Rouen városában máglyára veti az inkvizíció. A vád eretnekség és boszorkányság. Mindezek előtt legyőzi a francia sereggel az angolokat Orléans-nál, és megkoronáztatja a dauphint, azaz VII. Károlyt, aki ezután számos csatát nyer meg az ellenséggel szemben. Jeanne d’Arc története rengeteg alkotót megihletett, legyen szó szépirodalomról, képzőművészetről, zenéről, filmről vagy színházról. Alakja halhatatlanná vált.

Szereplők: Mészáros Blanka, Dankó István, Elek Ferenc, Kocsis Gergely, Máté Gábor, Mészáros Béla, Rába Roland m.v., Tasnádi Bence, Vajdai Vilmos. Rendező: Hegymegi Máté. Bemutató: 2018. december 18. Kamra.

Elek Ferenc / Jeanne d'Arc - próba / Fotó: Rácz Gabriella

Elek Ferenc / Jeanne d’Arc – próba / Fotó: Rácz Gabriella

AZ ÜGY – AVAGY A NORMÁLIS ELJÁRÁS
tanbohózat két részben

„Korrupció sokféle van: létezik a falusias, hogy ne mondjam háztáji, mármár bukolikus korrupció; főleg természetben fizetik, s mint ilyen, jóformán nem is számít korrupciónak. Van aztán a kispályás megvesztegetés, ahol a csúszópénz származhat üzleti haszonból, vállalkozói nyereségből, örökségből, szóval, gyakorlatilag bármilyen szerzeményből. Azon az axiómán alapul, hogy szeresd felebarátodat mint tenmagadat; úgyhogy ha szereztél, osztozzál is – bár ez sem igazán megvesztegetés. De itt van a büntetőjogilag jegyzett, kikényszerített kenőpénz – na, ezt már a végső megsemmisítésig, a teljes csődig szedik! … ráadásul a törvény alvó erdejének árnyékában, farkasvermek, kelepcék segítségével, amelyeket pont az igazságszolgáltatás állít az embereknek, és ezekbe zuhan bele nemre, korra, névre, okosságra, vagy ostobaságra való tekintet nélkül öreg és fiatal, gazdag és csóró… Ilyen csapda-jattot akarnak most öntől beszedni; ilyen farkasverembe hajszolja most a hivatal a lányát – fizessen!… Az isten szerelmére – fizessen! … Pénzt akarnak lehúzni magáról – adja oda nekik!… Különben a bőrével együtt fogják lenyúzni önről – adja oda nekik!” (darabrészlet)

Az ügy - avagy a Normális Eljárás - próba / Fotó: Horváth Judit

Az ügy – avagy a Normális Eljárás – próba / Fotó: Horváth Judit

Alekszandr Vasziljevics Szuhovo-Kobilin (1817 – 1903) – néhány filozófiai tárgyú íráson kívül, mindössze három drámát írt (Krecsinszkij házassága, Az Ügy, Tarelkin halála), amelyek cselekménye részben, lazán összefügg, ám egymástól függetlenül is érthetőek és játszhatóak. E trilógia keservesen mulatságos, húsbavágóan szellemes középső darabját mutatjuk be közönségünknek, amelyben egy tisztes polgár, abban a szent hitben, hogy az igazság mellette áll, felveszi a harcot a hivatallal és annak hivatalnokaival. Szuhovo-Kobiilin személyes emlékek alapján írta drámáját, miután belekeveredvén egy bűnügybe, hét éven keresztül vizsgálat folyt vele szemben. “Ha nem lettek volna összeköttetéseim meg pénzem, már rég Szibériában gubbasztanék” – mondta a vizsgálat lezárása után. Az elhúzódó nyomozás alatt szerzett tapasztalatai táplálták gyűlöletig fajuló, mély ellenszenvét az orosz társadalom meghatározó, széles rétege, a hivatalnokok iránt.

Szereplők: Takátsy Péter, Mészáros Máté m.v., Fekete Ernő, Bányai Kelemen Barna, Rujder Vivien, Pelsőczy Réka, Borsi-Balogh Máté e.h., Bezerédi Zoltán, Rajkai Zoltán, Baki Dániel m.v., Samudovszky Adrián e.h., Rohonyi Barnabás e.h., Major Erik e.h., Lengyel Benjámin e.h., Fröhlich Kristóf e.h., Váradi Gergely e.h. Rendező: Ascher Tamás. Bemutató: 2018. december 19.

Tarnóczi Jakab / Leláncolt Prométheusz - olvasópróba / Fotó: Rácz Gabriella

Tarnóczi Jakab / Leláncolt Prométheusz – olvasópróba / Fotó: Rácz Gabriella

LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ

Zeusz uralkodásának kezdetén járunk, abban a pillanatban, amelyben a világot újraosztják egymás közt a hatalmasok. Az adok-kapokban egyedül Prométheusz képviseli az emberek érdekeit. Ellopja az istenektől a tüzet, hogy a halandókat a gondolkodás, az önkifejezés, a világ megértésének képességében az állatok fölé emelje. Zeusz ezért távoli, ember-nem-járta vidékre száműzi a titánt. Prométheusznak ekkor még van választási lehetősége: ha belátja, hogy bűnt követett el, ha fejet hajt a hatalom előtt, a főisten szabadon engedi. Ha nem, a halhatatlan Prométheusz örökké szenvedni fog.

Míg Aiszkhülosz darabjában legtöbben csak a közvetlenül felettük állókig látnak el, Prométheusz messzebbre tekint: egyedül önmagát fogadja el autoritásként. A többlettudás azonban együtt jár a kételkedéssel; amely kételkedés ugyanúgy fordul önmaga, mint bárki más ellen az isteni hierarchiában.

Vizi Dávid, Dér Zsolt / Leláncolt Prométheusz - olvasópróba / Fotó: Rácz Gabriella

Vizi Dávid, Dér Zsolt / Leláncolt Prométheusz – olvasópróba / Fotó: Rácz Gabriella

Szereplők: Bodnár Erika, Vizi Dávid, Dér Zsolt, Tóth Zsófia e.h. Rendező: Tarnóczi Jakab e.h. Bemutató: 2018. december 20. Sufni.