A Mikve helyett a Sógornőket játsszák a Pesti Színházban vasárnap

2019 április 13. szombat, 11:50

Műsorváltozás.

Sógornők / Fotó: Gordon Eszter

Sógornők / Fotó: Gordon Eszter

A Vígszínház közleménye:

Tá­jé­koz­tat­juk a ked­ves kö­zön­sé­get, hogy 2019. áp­ri­lis 14-én a Mikve című elő­adás a Pesti Szín­ház­ban be­teg­ség miatt el­ma­rad. He­lyet­te a Só­gor­nők című ko­mé­di­át lát­hat­ják.

A meg­vál­tott je­gyek ér­vé­nye­sek vagy az elő­adás kez­de­té­ig vissza­vált­ha­tók a Víg­szín­ház jegy­ér­té­ke­sí­tő pont­ja­in.

Kö­szön­jük meg­ér­té­sü­ket!