Sacra Hungarica – Urbán András a Stúdió K-nál rendez

2019 április 14. vasárnap, 9:05

Egy független színházi társulat valahol Magyarországon rádöbben arra, hogy eddig téves úton járt, rosszul látta a dolgokat, és nyilvános vezeklésre adja a fejét. A bűn felismerésétől a megtisztulásig hosszú, rögös út vezet, és ez számos bonyodalomra ad okot.

Fotó: Stúdió K

Fotó: Stúdió K

Az alkotók ajánlója:

Mit jelent magyarnak lenni? A nemzeteszme tudományát kutató, kétszeres Baumgarten-díjas Joó Tibor történetfilozófus ekképpen foglalja össze gondolatait a témáról: “A magyarság kettős aspektusú jelenség – egyrészt etnikai-nyelvi egység (nép), másrészt szellemi tényező, amely politikai egységgé válik (nemzet). Mindezeken túl a magyar nemzet nem a vér, nem a nyelv, nem az államiság által teremtett jelenség, hanem merőben szellemi tényező is (genius).”

Vitán felül áll, hogy hovatartozásunknak jelentős szakrális aspektusa is van. Megfogalmazható-e vajon — és ha igen, milyen eszközökkel — eme szakralitás? Hogyan tükrözi modern társadalmunk a nemzet fogalmához kapcsolódó kérdéseket? Felülírja-e a modernitás a hagyományokra épülő értékrendet, avagy ennek épp az ellenkezője jellemző korunkra? Érvényesek-e még azok a fogalmak, amelyek a hazaszeretet, a hazaárulás, a hon védelme, a polgári és nemzeti felelősség hívószavak köré csoportosíthatóak?

Sacra Hungarica olvasópróba / Fotó: Stúdió K

Sacra Hungarica olvasópróba / Fotó: Stúdió K

Történelmünk gazdag irodalmának számos műve szolgál inspirációként a Sacra Hungarica elkészültéhez. A vajdasági származású rendező munkamódszerének alfája és ómegája a társalkotókkal és a résztvevőkkel folytatott folyamatos és irányított kommunikáció a próbafolyamat egészén keresztül, valamint az adott téma lehető legszélesebb spektrumon, a legtöbb aspektusból történő körbejárása. A felhasználásra kerülő konkrét irodalmi forrásokon túl e sajátos munkamódszerből születő verbális anyag is szerves részét képezi az előadásnak. “A színész is érez, gondolkodik, tapasztal. Véleménye van. Az előadásban nem önmagát képviseli. Nem képvisel senkit és semmit. Játszik. Ilyen az élet” – fogalmazott a rendező.

Így válik az frissé és érvényessé, hiszen a kanonizált művek mellett egyéni érzetek és sorsok is árnyalják. Ez az a kontraszt, ami igazán izgalmassá és maivá teheti és teszi a témáról való kommunikációt.

Urbán András / Fotó: Fidelio

Urbán András / Fotó: Fidelio

SACRA HUNGARICA
a hazaszeretet színháza

Játsszák:
Homonnai Katalin, Lovas Dániel, Nagypál Gábor, Nyakó Júlia, Pallagi Melitta, Sipos György, Spilák Lajos

Dramaturg: Gyarmati Kata
Zene: Antal Attila
Fény: Berta Ninett
Asszisztens: Rémi Katinka, Vajdai Veronika
Rendező: Urbán András

Bemutató: 2019. április 18. 19:30

További előadások:
2019. április 20. (szombat) 19:30
2019. április 27. (szombat) 19:30
2019. május 4. (szombat) 19:30
2019. május 30. (csütörtök) 19:30