Vaterland – Thomas Bernhard darabjával versenyez a POSZT-on a Forte Társulat

2018 június 07. csütörtök, 16:08

Horváth Csaba rendezése június 14-én 17:30-tól látható a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában.

Forte Társulat: Vaterland

Forte Társulat: Vaterland

Ajánló a darab elé:

A Forte Társulat új bemutatója Thomas Bernhard írásain keresztül a történelmi múlt bűneivel való együttélés problémájára fókuszál. Az előadás a Bartók vonósnégyeseivel szellemi közösséget vállaló, töredékként aposztrofált Az olasz férfi című elbeszélésre épül. A történet szerint feszült légkör uralkodik az ódon hangulatú felső-ausztriai udvarházban. Az öngyilkos apa temetésére gyülekezők között vannak, akik az épületben túltengő gyász elől a szabadba, a friss levegőre vágynak. Ám az érintetlennek hitt természetben, az üvegház mögötti tisztáson jól kivehető a fűben egy világos folt. A családtagok emlékezetéből kitörölhetetlen esemény nyomát, egy háborús tömegsírnak a körvonalait a nemrégiben bekövetkezett „balszerencse” és az azt követő „borzalmas búcsúztatás” teszi igazán láthatóvá. A ravatal előtt felsorakozó rokonok magukban beszélve ismételgetik az apáról, a szülői házról szóló „rágalmakat”. A földbe kapart áldozatok utolsó hangjainak nyomasztó emlékétől lehetetlen megszabadulni.

Forte Társulat: Vaterland

Forte Társulat: Vaterland

„El sem tudtam képzelni a találkozást velük, apám életre szóló barátaival, ahogyan maga nevezte őket, akikkel később, a háború után, mint megtudtam, a legbensőségesebb kapcsolatban volt, bár tudta, hogy besúgókról és gyilkosokról van szó; ebben a tudatban biztosított menedéket nekik, látta el őket élelmiszerrel, tett meg mindent értük, amire szükségük volt, amíg le nem győzik a nehézségeket, miként apám fejezte ki magát. [….] Ezeket az embereket kell fogadnom, gondoltam, nem marad más hátra. Az úgynevezett honfitársaimat, e nemzetiszocialistákat, a vérrend kitüntetettjeit. E titkos vezérekkel kell majd kezet ráznom, gondoltam, és nem fogom tudni megakadályozni őket abban, hogy az első sorban foglaljanak helyet, ha megkezdődik a temetés.” (Thomas Bernhard: Kioltás, ford. Hajós Gabriella)

Forte Társulat: Vaterland

Forte Társulat: Vaterland

Horváth Csaba rendező a Vaterlandról:

“Rácz Attilával dolgoztunk együtt nagyon szorosan, neki Bernhard a specialitása. Ő hívta fel a figyelmemet a szövegeire, és arra, hogy érdemes lenne ezekkel színházban is foglalkozni. Az olasz férfi volt a konkrét kiindulópont, és eredetileg nem is lett volna ennyire szövegcentrikus az előadás, mivel nem egy drámáról, hanem egy forgatókönyvről van szó. De ahogyan egyre többet foglalkoztam vele, azt éreztem, hogy muszáj a szövegre koncentrálnunk, hiszen ami itt nagyon izgalmas, és számomra kihívást is jelent, az magának Bernhardnak a stílusa. Muszáj, hogy ez masszívan megjelenjen az előadásban, így tulajdonképpen koncepciót váltottunk Attilával, aki elkezdett Az olasz férfi köré kiépíteni egy olyan szövegszerkezetet, ami a múltfeltárás motívumát helyezi a középpontba.”

Forte Társulat: Vaterland

Forte Társulat: Vaterland

Kritikus szemmel az előadásról:

“Horváth Csabát láthatóan nem egyik vagy másik Bernhard-dráma, illetve próza színpadra állítása érdekelte, hanem a bernhardi univerzum lényegének teátrális megragadása. Ez magyarázza, hogy a Vaterland szövegmontázsát több mű – mindenekelőtt Az olasz férfi, illetve a Kioltás és a Megzavarodás című kötetek, valamint a Heldenplatz című dráma – motívumaiból állította össze Rácz Attila dramaturg. Az alapmű Az olasz férfi, amelyben egy vidéki földbirtokos öngyilkos lesz, és fia a temetésre érkező ismerős olasz férfinak mesél a családról, az uradalomról, a helynek a II. világháborúig visszanyúló történelméről.

A középpontban tehát a halál, a temetés áll, s mint minden temetésnél: a múltidézés. Az előadás megsokszorozza a múltidéző monológokat, ugyanis a család tagjai (özvegy, két leánygyerek, nagybácsi stb.) és a temetésre érkezők – köztük az apa hajdani fasiszta cimborái – felidézik emlékeiket az elhunytról, önmagukról, családi viszályokról, neves eseményekről. Az egymás mellett elhangzó, időnként összerímelő, máskor egymásnak ellentmondó emlékcserepekből kirajzolódnak egy közösség múltjának körvonalai, de minél több részletre derül fény, annál több a homály és a titok is.” (Nánay István, szinhaz.net)

Forte Társulat: Vaterland

Forte Társulat: Vaterland

THOMAS BERNHARD / FORTE TÁRSULAT: VATERLAND 
Thomas Bernhard Az olasz férfi című elbeszélése és más művei alapján
2018. június 14., 17:30
Pécsi Nemzeti Színház – Kamaraszínház