Megalakult a VIMKA, a Vidéki Műhelyek a Kulturális és Színházi Alapellátásáért Egyesülete

2018 június 18. hétfő, 13:49

Megalakult a Vidéki Műhelyek a Kulturális és Színházi Alapellátásáért Egyesület (VIMKA) a 4. Komlói Amatőr Színházi Találkozón. Az egyesület elnökének Komáromi Sándor drámatanárta Veszprémi Teleszterion Színházi műhely vezetőjét választották.

Komáromi Sándor (jobbra) egy sajtótájékoztatón (fotó: Torma Sándor)

Az egyesületnek 11 amatőr, alternatív és független színházi csoport a tagja. A VIMKA célja, hogy ennek a művészeti területnek a szereplői, társulatai, intézményei, a színházi neveléssel foglalkozó szakemberek, drámapedagógusok műhelyhálózatként szerves alkotóegységként legyenek jelen a hazai kulturális életben, kiemelten képviselve a vidéki településeket. Tervük, hogy közösen, összehangoltan próbálják a pályázati forrásokat igénybe venni, s azokból megvalósítani fejlesztéseiket, programjaikat, előadásaikat, kiemelten figyelve a szakember-képzésre. Az elmúlt évtizedekben komplex színház-pedagógiai műhelyek, programok jöttek létre ezen a területen, jellemzően a fővároson kívül, elsősorban az amatőr színházi mozgalomra támaszkodva.

Ezek a csoportok a legszélesebb körben és létszámban érik el a legfiatalabb generációkat, és eljutnak a legkisebb falvakba is. Az ilyen jellegű foglalkozások képesek a leggyorsabban reagálni a megélt társadalmi, szociológiai változásokra, tevékenységük közben pedig szerves részeivé  váltak a közművelődésnek és a köznevelésnek. A hazai színházak is érzik azt, hogy a jövő nézőiért folytatott versenyben kulcsszerep jut a színházi nevelésnek, ezért a Magyar Teátrumi Társaság támogatja ezt a kezdeményezést. Szeretnék, ha megerősödne, szorosabbá válna a kapcsolat a két terület, valamint az amatőr és professzionális keretek között működő társulatok között. Ezért támogatják munkájukat azzal is, hogy részt vesznek a leendő színházi szakemberek gyakorlati képzésében – a Kaposvári Egyetem művészeti kara szintén a kezdeményezés mellé állt.

Pataki András,
a MTT alelnöke, a KASZT fesztiváligazgatója az alakuló ülésen elmondta, az általa vezetett soproni teátrumban hat éve az elsők között indítottak színházi nevelési programot intézményesített keretek között. Tartottak a városban Színház-pedagógiai Napokat is, ezeknek tapasztalatait egy könyvben összegezték. Ezt megkapták a velük kapcsolatba álló oktatási intézmények is, és eljuttatták azt a társaság tagszínházaihoz. Pataki András szerint nagyon fontos, hogy a köznevelésben minél szélesebb körben elterjedjen a színház-pedagógia szemlélete és módszertani kultúrája. Ehhez pedig szükséges a területtel foglalkozó szakemberek, pedagógusok, színész-drámatanárok képzésének az átgondolása, létszámuk növelése, programjaik alkalmazása az oktatási intézményekben. Mindemellett fontos a tantermi infrastruktúra fejlesztése, a megfelelő finanszírozási háttér megteremtése, s kapcsolódásuk a már meglévő színházi-neveléssel foglalkozó amatőr, alternatív társulatokhoz, csoportokhoz, a kőszínházakban létrejött programokhoz. Ezért tartja történelmi lehetőségnek és áttörésnek a VIMKA megalakulását. Az egyesület ugyanis így hatékonyan tudja nem csak az ilyen jellegű célját képviselni, hanem azt is, hogy összefogásra, együttes munkára épülve a vidéki színházi műhelyek tovább erősödjenek, fejlődjenek, s megvalósuljon ezen a területen is a szakmai innovációjuk a színházi alapellátáson belül.

Komáromi Sándor és a Veszprémi Teleszterion Színházi műhely

Az egyesület elnökének Komáromi Sándor drámatanárta Veszprémi Teleszterion Színházi műhely vezetőjét választották. Komáromi elmondta, hogy a szervezet bejegyzésének végigvitele mellett első és legfontosabb feladatként egy az ország egészére nézve átfogó felmérést végeznek az alkalmazott színház és -dráma, valamint a kooperációra fogható köznevelési és közművelődési intézményi háló együttműködésének területén. Ehhez reményei szerint szakmai segítséget nyújt majd a kulturális közfoglalkoztatottak programjában is partnerré lett NMI Művelődési Intézet Nkft hálózata is.

Másik fontos lépésként egy a vidéki komplex és generációs műhelyek sokszínűségét tükröző, mintaprogramokat és jó gyakorlatokat bemutató online kiadvány elkészítését határozta meg.

Az egyesület alapító munkatársai között Darabos Petrát, a veszprémi egyetemi színházi életet újraszervező fiatal erőt említette Komáromi Sándor, aki meglátása szerint olyan lendülettel építette fel a Pannon Egyetemen a jelenlegi színházi műhelyt, ahogy anno a Teleszterion tette.

A VIMKA tagjai hosszú távon forrásteremtő innováción munkálkodnak majd.