Caligula helytartója – Szász János rendezése a POSZT-on

2019 május 16. csütörtök, 16:05

2019. június 6-15. között rendezik meg a 19. Pécsi Országos Színházi Találkozót. Sorozatunkban bemutatjuk a versenyprogramban szereplő előadásokat.

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

SZÉKELY JÁNOS: CALIGULA HELYTARTÓJA
A Nemzeti Színház előadása
Pécsi Nemzeti Színház – Kamaraszínház
2019. június 11., 20:30

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Mit tehet Petronius, Szíria helytartója, ha Caligula arra kötelezi, hogy a jeruzsálemi zsinagógába a császár szobrát állíttassa be hatalmi szimbólumként? A Római Birodalom (jelképes) térhódítása súlyos vészteher az ottani zsidóságra nézve.

Petronius méltó ellenfélre lel a helyi főpap, Barakiás személyében, aki vitapartnereként lehetetlen morális helyzetbe hozza a rómait: egy nemzetet megsemmisíteni egy szobor miatt?

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A lázadás és a lázítás nagyszerű drámája ez: képes-e Barakiás főpap szavakkal szétzúzni egy fennálló rendet, Caligula parancsát, felébredhet-e a helytartóban a kétely? Mert ha igen, nem csak e rend omlik össze, hanem egy megingathatatlannak vélt ember, Petronius is elbukik.

A megoldás Caligula lefizetésében rejlik, amit Barakiás, az övéi nevében fel is vállal. Aranyat kilószámra a császárnak! A küldönc hozza is a hírt: Caligula kiegyezik. Ám az utolsó pillanatban, egy besúgó által felfejtett árulás folytán, Róma ura megváltoztatja döntését: a szobornak be kell kerülnie a templomba. Petronius élete legnagyobb dilemmája elé kerül: vagy teljesíti Caligula parancsát, s ezzel egy népet semmisít meg, vagy ő maga pusztul el.

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Székely János (1929–1992) erdélyi költő, író, drámaíró a 20. század második felének egyik legfontosabb alkotója. Székely éppen a Caligula helytartója című 1972-es drámájával világirodalmi rangra is emelkedő életművet hozott létre, amely túllép és túlmutat a regionális (erdélyi) és aktuálpolitikai meghatározottságokon. Legjobb művei minden személyes vallomásszerűségük ellenére kifejezik a 20. századi ember transzcendens fogódzóktól való megfosztottságát éppúgy, mint ahogy korának közösségi sorskérdéseit is egyetemes igénnyel fogalmazzák meg.

A Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház az elkövetkező években arra vállalkozik, hogy a közelmúlt nemzeti klasszikusainak az utóbbi években háttérbe szorult életműveire programsorozattal, egy-egy fontos dráma bemutatásával felhívja a figyelmet: Weöres Sándorra, Németh Lászlóra, Illyés Gyulára, Márai Sándorra, Sütő Andrásra. A sor Székely Jánossal kezdődött, arra is emlékezve, hogy a Caligula helytartójának negyven éve Gyulán volt az ősbemutatója. A Nemzeti Színház ezzel a premierrel ünnepelte a Magyar dráma napját.

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

“Szász János rendezése 100 út az ismeretlenbe. Száz utat jár be, százfelé indul, mintha próbálná lerázni a szöveg koherensen egy irányba tartó tendenciáit, helyette fölvonultatni a benne rejlő összes lehetőséget. A fő sodor, Petronius belső útja, amely a zsarnoki hatalom végrehajtói mivoltától egészen a lázadás gondolatáig tereli, elsőrendűen nem a helytartó belső vívódásain át vezet. Sokkal inkább illusztratív folyamat, bármennyire is sikerül Trill Zsoltnak elkapni Petronius jellemfejlődésének kivételezett pillanatait. Horváth Lajos Ottó Barakiásának jellemrajza sem az inkriminált, önfeladó „istentagadásra” épül. Ügyes, meggyőző proteszt az egész figura. A lényében rejlő tragikumon túl a csűrés-csavarás művészetének fényes példája. Valójában Bodrogi Gyula Agrippa királya az, aki megjelenésével, hanghordozásával a legmélyebb tragikumot hordozza.” (Kállai Katalin, Art7)

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Nemzeti Színház: Caligula helytartója / Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Szereplők: Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, Rácz József, Kristán Attila, Bordás Roland, Bodrogi Gyula, Bölkény Balázs e.h., Karácsony Gergely, Kisari Zalán, Kocsis Gábor, Kovács S. József, Szurcsík Ádám, Borbély Sándor, Dégi János, Kaló Kristóf, Korcsmáros András, Rékai Nándor.

Díszlet, jelmez: Vereckei Rita. Dramaturg: Kulcsár Edit. Szakértő: Dr. Balázs Gábor. Ügyelő: Lencsés István. Súgó: Kabódi Szilvia. Rendezőasszisztens: Herpai Rita. Rendező: Szász János.