Újabb pályázatot írnak ki a Centrál Színház privatizációjára

2017 február 23. csütörtök, 10:09

A teátrumot működtető kft. értékesítéséről és a használatában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról írt ki újabb pályázatot a Fővárosi Közgyűlés.

Az egyhangúlag elfogadott előterjesztés szerint a nyilvános pályázati eljárást meghirdető és lebonyolító Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vagyonértékelése alapján a főváros kizárólagos tulajdonában lévő Centrál Színház Nonprofit Kft. vételára minimum 50 millió forint. A pályázónak az üzletrész vételárát egy összegben kell megfizetnie.

A vagyonértékelés az ingatlanok kulturális célú bérleti díját havonta összesen 1,7 millió forint plusz áfa összegben állapította meg, a bérbeadás időtartama 10 év. Az ajánlatok benyújtásának határideje március 29. A javaslat az ingatlanok bérbeadásával biztosítja az eddigi színházi funkciók megtartását. Ennek megfelelően a pályázat feltétele, hogy az ajánlat 10 éves kulturális, művészeti programot tartalmazzon.

Centrál Színház

Centrál Színház

A követelmények között van a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott kulturális és művészeti program megvalósítása, vállalás a jelenlegi repertoár továbbjátszására és a meglévő művészeti értékek hasznosítására, a művészeti profil és a kiemelt előadóművészeti szervezetként való minősítéshez szükséges feltételek megtartása, és a teátrum két játszóhelyén a folyamatos színházszerű működés biztosítása.

Az értékesítéstől számított 10 éven át az éves előadásszámnak el kell érnie a 230-at, évi két új bemutatót kell tartani saját társulattal, a saját előadások arányának 70 százaléknak, a látogatottságnak pedig 75 százalékosnak kell lennie.

A privatizált színház tevékenységét az önkormányzat közszolgáltatási szerződés megkötésével támogatja. A privatizációt követően az új tulajdonos vállalkozik a működtetés finanszírozásának előteremtésére, és az előírt kulturális tartalom biztosítására. Mivel a színház fenntartható finanszírozásához a jegybevételeken túl az általa megszerzett társasági adókedvezményben való részesedés és az állami támogatás is szükséges, ezért az önkormányzat ezen támogatások elnyeréséhez szükséges nyilatkozatokat megteszi, a szükséges megállapodásokat aláírja a Centrál Színház Nkft.-vel. Az új modellben rejlő kockázatokra biztosítékot jelent a 10 évre szóló visszavásárlási jog kikötése a szerződés teljesítésének elmaradása vagy hibás teljesítése esetére.

A pályázat kiírásának lehetősége azért merült fel, mert a Centrál Színházat vezető Puskás Tamás – akinek igazgatói mandátuma 2021. január 31-ig szól – ajánlatot tett 2014. május 24-én a színházat működtető kft. megvételére és a társaság által használt ingatlanok bérbevételére.

A BFVK Zrt. a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján 2014 december 3-án nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki a Centrál Színház NKft. üzletrészének értékesítésére, és a használatában lévő ingatlanvagyon hasznosítására.

Az előterjesztés szerint üzletrész eladására vonatkozó kulturális koncepció lényege az volt, hogy létrejöhessen egy olyan új modell, amely mintaként szolgálhat a fővárosi színház-finanszírozás és -működtetés során. A színházak magánosításának célja egyrészt a – túlnyomóan állami és önkormányzati forrásból támogatott – kulturális ágazat közfeladatainak finanszírozásába magántőke bevonása, másrészt az önkormányzati tulajdonban maradó színházi ingatlannal kapcsolatos fenntartási, felújítási, beruházási feladatok bérlőnek való átadása révén az önkormányzat pénzügyi terheinek csökkentése. A 2014-es pályázati felhívásra benyújtott egyetlen ajánlat tartalmi érvénytelensége miatt a pályázati eljárás azonban eredménytelenül zárult.

Az előterjesztésben kitérnek arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a színház között tavaly nyáron megállapodás jött létre a színház által haszonbérbe vett ingatlanokon tervezett átalakítási, felújítási munkákról nettó 100 millió forint értékben. Az ingatlanon az értéknövelő munkálatok elkészültek, azok teljes költségét a Centrál Színház NKft. viselte.

Forrás: MTI, Színház.org