Megjelent a Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv!

2017 október 30. hétfő, 13:26

Egy komplex, izgalmas egyeztetési folyamat eredményeként megjelent az új Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv.

Így írt a kötetről Cziboly Ádám szerkesztő:

A színház és a pedagógia metszéspontjában található terület, amelyet az elmúlt huszonöt évben színházi nevelésnek, és újabban színházpedagógiának is hívunk, töretlenül terjed, növekszik, fejlődik, virágzik Magyarországon.

A könyv első felében három hiánypótló tanulmányt közlünk.

  • Novák Géza Máté: Alkalmazott színház Magyarországon c. átfogó írásából megismerhetjük a területünket „körülölelő” alkalmazott színház számos hazai műfaját és gyakorlatát. Az írás sorra veszi a színház önismereti és terápiás, szociális és közösségi, valamint for-profit és szervezetfejlesztési alkalmazásait.
  • Golden Dániel: Színház és nevelés Magyarországon c. tanulmánya már szűkebb területünkre fókuszál. Az írás a színházi nevelés elmúlt évtizedeinek kritikai rekonstrukciójára vállalkozik, különösen fókuszban tartva a terminológia, a minősítés és a stratégia kérdéseit.
  • Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési programok – nemzetközi kitekintés c. tanulmánya pedig áttekinti a terület nemzetközi gyakorlatát, megerősítve azt, amit eddig csak sejtettünk: hogy a hazai színházi nevelés és színházpedagógia mind sokszínűségét, mind elterjedtségét, mind minőségét tekintve nemzetközi viszonylatban is az élvonalban van.

A kiadvány második felében pedig közel fél éves egyeztetési folyamat eredményeképpen létrejött javaslatcsomagot talál az Olvasó. Három munkacsoport dolgozott párhuzamosan három javaslaton a színházi nevelési / színházpedagógiai programok

  • terminológiája,
  • minősítése és
  • stratégiája

kapcsán. A javaslatokat átfogó szakmai vitára bocsátottuk, az egyeztetési folyamathoz csaknem kilencven szakember szólt hozzá, véleményeik figyelembevételével jöttek létre a jelen kiadványban publikált végleges javaslatok.

Cziboly Ádám és Bethlenfaly Ádám / Fotó: Sztrehalet Oxána

záró tanulmány az előttünk álló feladatok mellett áttekinti a szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdéseket: a színházi nevelés és színházpedagógia viszonyát egymáshoz; valamint annak kérdését, hogy területünk önálló diszciplína-e, vagy lehet-e az valamikor.