Művészeti és művészetpedagógiai szervezetek közleménye a Nat kapcsán

2018 szeptember 21. péntek, 14:28

A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége üdvözli, hogy a Nemzeti alaptanterv tervezetének első fejezetében „Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása” fejezetrész igen hangsúlyosan tartalmazza a kultúra, a személyiségfejlesztés, a modern világ megértésének szükségességét….

…., a gondolkodó, véleményalkotó és véleményét érvekkel alátámasztani képes fiatalok nevelését, az aktív tanulás és egyéni utak keresésének, valamint az egyénre szabott nevelésnek elvét, ám úgy gondoljuk, hogy ezekhez a célokhoz a dokumentum nem rendel megfelelő eszközöket: a szükséges alapokat biztosító dráma és tánc mint önálló tárgy, kimaradt a tervezetből.

Véleményünk szerint ugyanilyen lényeges hiány, hogy miközben bonyolult világunk elképesztő információtömegét válogatatlanul kapják gyermekeink a mozgóképek és a média közvetítésével, az ezek megértését és feldolgozását szolgáló mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy szintén eltűnik a tervezet szerint a Nemzeti alaptantervből.

Ez a lépés a lehető legteljesebben ellentmond a nyilvánosságra került dokumentumban rögzített általános nevelési-oktatási céloknak. Érhetetlen számunkra az is, hogy a bábjáték mint komplex művészeti tevékenység, amelyben az összes művészeti ágat szintézisben élheti meg a tanuló (kreatív mozgás, vizualitás, zene, tárgyalkotás, színház, animáció, fotó), még csak fel sem merül mint lehetőség a tantárgyak között.

A dráma és tánc, továbbá a mozgóképkultúra és médiaismeret több mint két évtizede részei a hazai tantervi szabályozásnak, valamint az általános iskolai és középiskolai gyakorlatnak. Kihagyásuk a Nemzeti alaptanterv tervezetéből alapvetően szembe megy az elmúlt évtized nemzetközi és hazai pedagógia kutatási eredményeivel is (lásd pl.: OECD Oktatás 2030 projekt, a 2010-es DICE, a 2015-ös TÁMOP 3.1.15-ös kutatás).

A dráma és tánc, kiegészülve a bábjátékkal, valamint a mozgóképkultúra és média­isme­ret, olyan tanórák, foglalkozások, melyek együttes tanítása stabilan alapozza meg a Nat tervezetében megfogalmazott alábbi tanulási és nevelési célokat: testi-lelki egész­ség, önismeret, ember­isme­ret, együttműködés, kölcsönös tiszteletadás, kommunikációs kultú­ra, médiahasz­ná­lat, autonóm, aktív és egyénre szabott tanulás, nemzeti és európai azo­nosság­tudat, hazaszeretet és aktív állampolgárság.

A közleményt aláíró szakmai szervezetek nevében elvárjuk, hogy a mindennapos művészeti nevelés sokoldalúságát hangsúlyozva a Nat 2018 Művészetek műveltségterület anyagában jelenjen meg a dráma és tánc, a bábjáték, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségterülete, és mindkét iskolafokozatban kötelezően választható tárgyként tanítani lehessen ezeket a tárgyakat.

Aláírók:

Magyar Drámapedagógiai Társaság

Országos Diákszínjátszó Egyesület

Magyar Bábjátékos Egyesület

Magyar Bábművészek Szövetsége

Magyar Filmművészek Szövetsége

Magyar Színházi Társaság

Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület

Magyar Szín-Játékos Szövetség

Magyar Táncművészek Szövetsége

Független Előadó-művészeti Szövetség

Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet

Káva Kulturális Műhely

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

Nyitott Kör Egyesület