Mi lesz a kultúr-tao után? – Közgyűlést tartott a Színházi Társaság

2019 május 10. péntek, 12:18

A Magyar Színházi Társaság 2019. május 6-án tartotta évi rendes közgyűlését a Budapest Bábszínház Kemény Henrik termében.

A Magyar Színházi Társaság beszámolója:

Keszég László beszámolójában rövid történeti áttekintés után tájékoztatta a résztvevőket az utolsó, 2018 május 29-én megtartott közgyűlés óta történtekről. A legnagyobb horderejű dolog, ami történt, a TAO megszűnése. Mi mindent megtettünk, hogy ezt elkerüljük, kezdeményezésünkre létrejött egy minden területet, végén a társművészeteket is összefogó bizottság, amely nyáron komolyan dolgozott egy olyan módosító javaslat kialakításán, amely kiszűrhette – volna – a visszaéléseket. A Színházi Társaság, Teátrumi Társaság, függetlenek és magánszínházak részvételével elkészült, a tagság véleményét is tükröző 13 oldalas javaslatot eljuttattuk az államtitkárságra. Reméltük, hogy ez szeptemberben a tatabányai országos évadnyitón megtárgyalásra kerül, de bár szó volt a TAO-ról, a precízen megfogalmazott javaslatunkról nem. Ettől kezdve követhetetlenné váltak az események. Folyamatosan azt hallottuk, hogy állandóan egyeztetnek, de hogy végül hogyan jutottak el odáig, hogy egyik napról a másikra egy tollvonással megszüntették a TAO-t, anélkül, hogy lett volna helyette egy működőképes alternatíva, nem tudjuk.

Ez után is minden alkalmat megragadtunk a tárgyalásra, javaslatokat tettünk a kompenzáció elosztásának módjára, ütemezésére, de itt is eredménytelenséget kell bejelentenünk. Reméljük, hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes lista, de hogy a jövőben mi lesz, nem tudjuk. Sajnos azt érezzük, hogy a mostani kulturális kormányzat nem tart igényt társadalmi egyeztetésre, nyilván folytat megbeszéléseket, de azt nem tudni, hogy a döntések hogyan születnek. Ez elmondható a szakmai díjak odaítélésére is. Eddig még sosem fordult elő, hogy ennyire figyelmen kívül hagyják nem csak a Színházi Társaság, hanem a miniszter által felkért kuratórium javaslatát is mind a Jászai Mari-, mind a Blattner Géza-díj odaítélésénél. S ahogy halljuk, ez nem csak a színházi területre vonatkozott.

Ennek ellenére a Színházi Társaság továbbra sem adja fel azt a célját, hogy legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a meglévő tudást és tapasztalatot felajánlva segítsünk ebben a helyzetben is minél jobb megoldások kidolgozásában. És ebben példaértékű az együttműködés a két Társaság és a függetlenek között. Jelen pillanatban egy munkacsoport a TAO kompenzációs rendszer kidolgozását segítendő az előadó-művészeti törvényen dolgozik, gondolja újra az egyes fogalmakat, tesz esetlegesen javaslatokat a törvény megváltoztatására. Az elmúlt egy évben szoros volt az együttműködés a Teátrumi Társasággal. Több közös elnökségi ülést tartottunk, s közösen léptünk több fontos témában, mint az OSZMI helyzete – vezető kérdése ill. az intézmény vidékre költöztetése.

Megköszönjük azoknak a munkáját, akik az elmúlt évben távoztak valamelyik tagszervezetünk éléről. Név szerint Ács Piroskának, az OSZMI eddigi vezetőjének, Tóth Gézának és Lőrinczy Györgynek, s köszöntjük helyettük az új vezetőket: Bodolay Gézát az OSZMI új vezetőjét, Upor Lászlót, aki megbízottként vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, illetve Kiss B. Atillát, a Budapesti Operettszínház új főigazgatóját.

A Pécsi Országos Színházi Találkozó szervezése a szokásoknak megfelelően zajlik. Sajnálatos, hogy idéntől nincs képviselőnk a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban. Továbbra is részt veszünk a POSZT Tanácsadó Testületének munkájában. A közös problémák megbeszélésére egyik elnökségi ülésünkre. meghívtuk a táncosok képviselőit is. Ebben a szezonban is folytatódott a Színház c. lappal elkezdett beszélgetés sorozatunk a Katona József Színház K:antinjában. Most már elmondhatjuk, hogy „Jó kérdés” egy jól bevált brand lett, és sikerült olyan témákat és beszélgetőket választanunk, amelyek egyre több nézőt vonzanak. Természetesen következő szezonban is folytatjuk a sorozatot kisebb változással: a Színház folyóirat nem vesz részt a szervezésben, és a beszélgetések eddigi vezetője, Veiszer Alinda sem folytatja. Munkáját ezúttal is köszönjük, ahogy a Színházét is. Alinda helyét szeptembertől Seres Gerda, az Inforádió kulturális főszerkesztője veszi át, szakmailag pedig szeretnénk még jobban támaszkodni a szakmai szervezetek javaslataira. A sorozat az NKA és az MMA anyagi támogatásával valósulhatott meg. A Jó kérdés eseményei egyébként a facebookon követhetők.

Fontos esemény volt az elmúlt évben, hogy meghívást kaptunk a PEARLE*, az Európai Előadó-művészeti Munkáltatói Liga kongresszusára. Ez egy, a munkáltatókat tömörítő nemzetközi szervezet, amely az előadóművészetek területén – színház, zene, tánc – aktív. Magyarországról jelenleg egy tagja van a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, s annak elnöke, Kovács Géza, a jelenlegi vezetője. Az ott tapasztaltak, illetve az az elnökségi ülés, amelyre vendégként Kovács Gézát is meghívtuk, alapján az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelentkezzünk tagnak.

Természetesen a Színházi Társaság továbbra is segíti az egyes szakmai szervezetek munkáját. Részt veszünk különböző bizottságokban, kuratóriumokban. Ha nem is mindig a Társaság az, amely szervezetként delegálhat embereket, de tagjaink által ott vagyunk, ahol csak lehet. A Társaság továbbra is kezelője az Aase-díjnak és a Pethes Agárdi Alapítványnak. Továbbra is szoros a kapcsolatunk a határon túli színházakkal, igyekszünk megemlékezni évfordulókról, születésnapokról, és sajnos azokról is, akik közben eltávoztak.

A Közgyűlés néma felállással emlékezett meg az elmúlt egy évben elhunytakról.

A beszámolóról kialakult vitában a legtöbb hozzászóló természetesen az „előadó-művészeti többlettámogatás” témáját érintette. Eddig csak a kiemelt szervezetek kaptak értesítést a nekik megítélt összegről, de az értesítő levél maga is a bizonytalanságot erősíti. Szerepel benne, hogy a támogatás a „forrás rendelkezésre állása esetén” kapható meg – és nem tudni mikor -, valamint, hogy ez a levél „nem minősül kötelezettségvállalásnak”. Ez viszont törvénysértésre kényszeríti a színházvezetőket, hiszen meg kell hirdetni a következő évadot, szerződéseket kell kötni. Különösen érinti ez a szabadtéri színházakat, hiszen ott pillanatokon belül elkezdődik a szezon úgy, hogy a működési pályázatokról is csak nemrégiben született döntés. A működési pályázatokkal kapcsolatban elhangzott, hogy olyan szervezetek is jelentős támogatásban részesültek, amelyek a kiírásban szereplő küszöbkritériumokat sem teljesítették, ami pedig a pályázati felhívás szerint az elbírálásból történő automatikus kizárást vonja maga után.

A jelenlévők egyhangúan úgy határoztak, hogy készüljön egy udvarias levél a miniszternek és az államtitkárnak, amelyben felhívjuk a figyelmet ezekre a visszásságokra, kérjük, hogy hozzák nyilvánosságra legalább azt, hogy kinek mennyi pénzt ítéltek és felajánljuk segítségünket, hogy a PM-ből valóban megérkezzék a korábban bejelentett összeg az EMMI-be. Fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy a gazdasági társaságok az adójukat továbbra is TAO formájában róják le – csak most már csak a sport területén -, s nem érkezik be a tervezett mennyiségű társasági adó. Általában véve hiányoljuk az információkat, nincs semmi hivatalos értesítés pl. a Lázár Ervin programról és a többi elvileg külön megpályázható programról sem. Az is aggasztó, hogy nem tudni, mi lesz jövőre, hogy ez az elvileg megígért összeg akkor is meglesz-e. Nagyobb biztonságot jelentene, ha ez beépülne a költségvetésbe, és megemelkednének az egyes sorokon lévő összegek. Problémát jelentenek a nem minősített előadó-művészeti intézmények működési pályázatai, ahol a kiírások is helyenként szakszerűtlenségről árulkodnak.

A kitüntetésekkel kapcsolatban szóba került az a nyílt levél, amit a Társaság a díjak átadása után hozott nyilvánosságra, meg hogy részt vegyünk-e továbbra is a folyamatban. Végül az a javaslat született, hogy ne mondjunk le a jelölési jogról, de térjünk vissza ahhoz a gyakorlathoz, hogy hozzuk nyilvánosságra a Társaság javaslatait. A közgyűlés az elnökség beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Változás történt az elnökség összetételében is. Takács Kati helyett, aki elfoglaltságai miatt lépett vissza, a színészeket Hegedűs D. Géza mellett Sztarenki Pál képviseli, aki egy évig a vidéki színházak szekciójának képviselője volt, de megváltozott státusza miatt ezt a funkciót nem tudja betölteni. Helyette Szikora Jánost javasolták. A szabadtéri színházakat a jövőben Árkosi Árpád helyett Pócza Zoltán fogja képviselni. A lemondott tagoknak köszönjük az eddigi munkát, az újaknak jó, eredményes munkát kívánunk.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a Társaság 2018. évi mérlegéről Felföldi Anikó ismertette. Ezt és a Társaság 2019. évi pénzügyi tervét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Keszég László ismertette, hogy lehetőségünk van belépni a PEARLE* elnevezésű nemzetközi szervezetbe, amely az európai előadó-művészeti munkaadói ernyőszervezeteket tömöríti. Meglátása szerint ez mindenképpen hasznos lenne, számos praktikus információhoz tudnánk hozzájutni, s kapcsolatokra is szert tenni. Amennyiben belépünk, az ehhez szükséges pénzre pályázni lehet. A tagdíj a költségvetés függvénye, jelenleg kb 600 euro/év. A közgyűlés a belépést egyhangúlag megszavazta. Egy tagfelvétel érkezett. A Közgyűlés a Spirit Színház Közhasznú Kft. felvételét a Magyar Színházi Társaságba 3 tartózkodással megszavazta.

Az egyes szakmai szervezetek beszámolója következett. Pócza Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetsége számolt be a 10 tagú szervezet munkájáról. A Szövetség tagszínházai az elmúlt évben 42 új bemutatót, összesen 594 előadást tartottak 328 ezer nézőnek. A Szövetség Gedeon József Amfiteátrum díját május 27-én fogják átadni a Szabadtéri Színházak Szövetségének sajtótájékoztatóján. Őket minden évben, de idén különösen sújtja a finanszírozás nehézsége.

Kentaur a MALÁT elnöke tevékenységük közül kiemelte a Látványtér elnevezésű kiállítást, amely idén már 10 alkalommal kerül megrendezésre nagymértékben Balla Ildikó munkájának köszönhetően. Sok látogatójuk van, saját díjakat is adnak ki, s az idén megjelenik egy kiadvány is az elmúlt 10 év tervezői munkáiról. Ezt tudják magukkal vinni a Prágai Quadriennáléra is. Úgy néz ki, hogy most már meglesz annak az anyagi fedezete, de mint minden alkalommal, most is nagyon nehezen jött lére.

A Magyar Színházrendezői Testület részéről Székely Kriszta elnök tartott beszámolót. Alapjában a fiatal, egyetemet végzett rendezőket és az egyetemistákat szeretnék támogatni. Mentorprogram kialakításán dolgoznak a SZFE-vel közösen. A Színházi Dramaturgok Céhe képviseletében Orbán Eszter elmondta, hogy ebben a szezonban is kiadták a dramaturg Céh legjobb magyar dráma díját, s továbbra is legsikeresebb rendezvényük a Nyílt Fórum. Asbóth Anikó, a Magyar Bábművészek Szövetsége elnöke elmondta, nehezen tud a szervezet pénzhez jutni, kétévente megrendezik a Kecskeméti Bábfesztivált és próbálják a bábszínházak érdekeit képviselni és védeni minden lehetséges fórumon.

A Független Színházak Szövetsége részéről dr. Rihay-Kovács Zita számolt be a különböző kezdeményezésekről, melyekkel tagjaikat próbálják jobb helyzetbe hozni. Az ITI részéről Lakos Anna elmondta, sikerült új honlapot indítaniuk és nem régeiben egy nemzetközi kerekasztal konferenciát is szervezni. Legfőbb céljuk az információcsere, s nyáron tervezik egy ITI Summer School workshop megszervezését, amely, ha meglesznek az anyagiak, szeptemberben indulhat el. Novák János, az ASITEJ elnöke kérte a jelenlévőket, hogy javasoljanak előadásokat a jubileumi 10. Kaposvári Biennáléra, amely jövőre kerül megrendezésre a már felújított színházban remélhetőleg a korábbiaknál kedvezőbb anyagi kondíciókkal.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem képviseletében Csizmadia Tibor elmondta, M. Tóth Géza mandátumának lejárta után jelenleg Upor László vezeti megbízottként az egyetemet, a rektori pályázat kiírása a napokban várható. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hallgatóikat minél jobban megismerhesse a közönség és a szakma, ezért sok előadást tartanak a Vas utcában. A MASZK Országos Színészegyesület képviseletében személyesen ugyan már nem tudott felszólalni Hegedűs D. Géza, de tájékoztatja a tagságot, hogy a veszprémi Petőfi Színház által a színész I. diplomával kapcsolatban elindított kezdeményezés révén részletes adatbázissal rendelkeznek. Természetesen az nem merülhet fel, hogy ezt felsőfokú szakirányú képesítésnek tekintsék, de lépéseket tesznek, hogy a színházak minősítésénél az előírt kvótába ez a végzettség is bekerüljön.

A közgyűlés végén dr. Rihay-Kovács Zita ismertette azt a nyilatkozatot, amelyet külföldi szervezetek fogalmaztak meg a munkahelyi hatalommal való visszaélés és szexuális zaklatás ellen és arra kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy aki ezzel egyetért, aláírásával csatlakozzon. Kisebb vita után megígérte, hogy a nyilatkozatban az igaztalanul megvádoltak védelmét is beleveszik, s a Színházi Társaság ezt szétküldi tagjainak. A nyilatkozat itt érhető el.