“A művészi szabadság megőrzésére törekszünk” – A Színházi Társaság nyilatkozata

2019 május 10. péntek, 14:47

Megtartotta évi rendes közgyűlését a Magyar Színházi Társaság, melynek végén dr. Rihay-Kovács Zita ismertette azt a nyilatkozatot, amelyet külföldi szervezetek fogalmaztak meg a munkahelyi hatalommal való visszaélés és szexuális zaklatás ellen és arra kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy aki ezzel egyetért, aláírásával csatlakozzon. Kisebb vita után megígérte, hogy a nyilatkozatban az igaztalanul megvádoltak védelmét is beleveszik, s a Színházi Társaság ezt szétküldi tagjainak.

A Magyar Színházi Társaság nyilatkozata:

Mi, a magyar színházak és táncegyüttesek művészeti tevékenységünkkel hatást gyakorlunk az állandóan változó társadalomra. Tevékenységünk során a művészi szabadság megőrzésére törekszünk, egyúttal a társadalmi fejlődés katalizátoraiként is szolgálunk. Célunk, hogy nyilatkozatunk kommunikációs folyamatot és fokozatos magatartási változást indítson el mindazokban, akik a színházainkban dolgoznak.

A nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség alapvető és közös érték számunkra. Elkötelezettek vagyunk a visszaélések és megkülönböztetés minden formájának megszüntetése iránt. A kihívást ezen értékek gyakorlatba való átültetése jelenti, és az, hogy miként tükröződnek ezek az értékek majd színházainkban és próbatermeinkben, vagy a stúdiókban és művészbüfékben.

Közvetlen munkatársainkat tisztelettel kezeljük. Törekszünk az egyértelmű, bizalmon alapuló kommunikációra intézményeink minden szintjén. Munkáltatóként felelősek vagyunk azért, hogy aktívan védjük munkatársainkat a munkahelyi hatalommal való visszaélés és a szexuális zaklatás ellen. Garantáljuk a tisztességes és elfogulatlan eljárást a hatalommal való visszaélés eseteinek a kivizsgálásában minden érintettnek.

Elutasítjuk
a szexuális cselekmények erőszakkal vagy erőszakos fenyegetéssel való kényszerítését;
szexuális cselekményért cserébe szakmai előny ígéretét;
pornográfia kéretlen megjelenítését vagy küldését;
inszinuáló és szexualizált megjegyzések, viccek és gesztusok használatát;
megsemmisítő megjegyzések használatát mások testéről, szexualitásáról vagy szexuális irányultságáról;
nem kívánt fizikai vagy érzelmi kapcsolat kialakítását.

Betartjuk és munkatársainkkal betartatjuk az alábbi magatartási szabályokat:
Nem élek vissza a művészi szabadsággal, amit ez a munka nyújt, sem a művészi munkán belül, sem azon kívül.
Mindenkit tisztelettel fogok kezelni, nemtől, életkortól, vallástól, fogyatékosságtól, származástól és szexuális irányultságtól függetlenül.
Tartózkodom a szexuális zaklatás minden formájától.
Tartózkodom a gesztális, verbális és fizikai visszaélések minden formájától.
Felelőséggel fogom használni a rám bízott hatalmat.
Tudom, hogy más emberekkel szembeni magatartásom hatása eltérhet attól, mint amit elérni szándékoztam, ezért empátiára törekszem és tiszteletben tartom mások érzéseit.
Világosan és egyértelműen kommunikálok.
Tisztességesen kezelem a konfliktusokat és megpróbálom azokat tisztességesen megoldani.
Beavatkozom, ha támadásokat, hatalmi visszaéléseket vagy bármilyen nem megfelelő magatartást észlelek, és közvetlenül a helytelenül járó személyhez fordulok.