Meghirdették a XII. Országos Dráma Tanulmányi Versenyt

2019 december 11. szerda, 16:11

A Theatrum Scholae Alapítvány idén is meghirdeti az Országos Dráma Tanulmányi Versenyt.

VERSENYKIÍRÁS A 2019/2020-as TANÉVRE:

A verseny címe: XII. Országos Dráma Tanulmányi Verseny

A verseny meghirdetője: Theatrum Scholae Alapítvány

A verseny pedagógiai célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9.-10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot.

A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs

A verseny jellege: három fordulós verseny, egyéni elméleti feladatokkal

Fordulói:

 1. forduló – 180 perces írásbeli feladatlap kitöltése a helyi intézményben, Budapesten központilag
 2. pályamunka – a kiírásban meghatározott írásbeli vagy gyakorlati pályamunka beküldése a legtöbb pontszámot elérő 50 tanulótól
 3. döntő – 3 fordulós országos döntő Budapesten – a legtöbb pontot elért 20 tanuló részére

Időpontok:
I. forduló: 2020. február 6. csütörtök, 14.00
II. forduló beadási határideje: 2020. március 27.
III. forduló: 2020. május 9. szombat Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Első forduló

A verseny témája az antik görög dráma és színház.

A verseny anyaga az alábbi drámákból, írásokból, filmrészletből tevődik össze:

Aiszkhülosz: Heten Thébai ellen (fordította Tordai Éva), Bolonyai Gábor bevezetésével
http://szinhaz.net/wp-content/uploads/2016/03/Aiszkhülosz-Heten-Thébai-ellen.pdf

Szophoklész: Oidipusz király (fordította Karsai György és Térey János)
http://old.szinhaz.net/pdf/drama/2010_11_drama.pdf

Szophoklész: Antigoné (fordította Trencsényi-Waldapfel Imre)
https://mek.oszk.hu/00500/00501/00501.pdf

Miro Gavran: Kreón Antigonéja (A fordító, Varga Iván előszavával)
szinhaz.net/wp-content/uploads/2019/01/Miro-Gavran_Kreon-Antigoneja_Kreontova-Antigona_HU.pdf

Ajánlott irodalom:

ARISZTOTELÉSZ: Poétika IV.; V.; VI; XII.fejezet (Sarkady János fordítása). In: Poétikák. Európa Könyvkiadó, Budapest 2007. 9─17., 24─25.oldal

A görög színház. TÓBIÁS Tímea írása
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-gorog-szinhaz

KARSAI György: Oidipusz és Kreón
https://epa.oszk.hu/01000/01050/00084/pdf/holmi_22_12_2010_1541-1558.pdf

Görög mitológia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Görög_mitológia

A Youtube-on:
Madách Színház Oidipusz király előadása, 1973, rendezte: Ádám Ottó
https://www.youtube.com/watch?v=PE5PMG7uDrM&t=1494s
19:54─31:00 percig (Oidipusz és Teiresziasz párbeszéde)

Antigoné a Győri Balettnél, 2018. március 9.
https://www.youtube.com/watch?v=ktsap2L0eVc

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

E-mailben 2020. január 20-ig a odtv20@gmail.com küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek), illetve postai úton a 1085 Horánszky utca 11. címre.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

 1. forduló: 2020. február 6. csütörtök 14.00
  Helyszíne: Budapest – Toldy Ferenc Gimnázium
  További helyszínek: a jelentkező iskolák szervezik
  Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
  Feladatlap megoldása a következő témakörökből:
  Színház- és drámatörténet
  Színház- és drámaelmélet
  Színházi műfajok.
  A feladatlap témája a megadott irodalom mentén a görög dráma és színház
 2. forduló: 2020. március 27. (a pályamunkák beérkezésének határideje)
  A pályamunka témája:
  Egy a versenyző által élőben látott előadás elemző bemutatása 3-5 oldal terjedelemben.
  (elméleti feladat)

VAGY

A versenyzők feladata bármely fent említett drámából egy szabadon választott részlet vagy téma felhasználásával készült 3-5 perces egyéni vagy csoportos jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi műfajban.
(gyakorlati feladat)

 1. forduló: 2020. május 9. szombat 10.00 – 18.00 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest
  Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont).
  Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után)
  Esetleg: a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
  Esetleg: az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések.
  Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:
  előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont),
  kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).

Az előkészített, egyéni színpadi produkciónál a versenyző egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság feladatokat állít össze. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással) 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a tételek közül.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az első fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Közülük a legjobb 20 diák vehet részt a döntőben.

Az eredmények közzétételének módja:
Minden iskola levélben értesül a tanulók eredményeiről, valamint közzé is tesszük azt a www.kimi.hu-n.

Díjazás: könyv, DVD, színházjegy

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
Theatrum Scholae Alapítvány: 1085 Horánszky utca 11., odtv20
@gmail.com
Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844
Kiemelt támogatónk: