Március 1-ig kérhetik az önkormányzatok a színházak közös működtetését

2020 január 13. hétfő, 18:13

A Kultúráért Felelős Államtitkárság közleménye.

Átlátható működési modellt, kristálytiszta, kiszámítható helyzetet és felelősségi viszonyokat teremt a kulturális törvény a színházak fenntartásában. Az önkormányzatok ezután is szabadon dönthetnek, hogy önként vállalt feladatként fenntartanak-e saját színházat vagy sem, és ha igen, azt csak önkormányzati vagy vegyes (állami és önkormányzati) fenntartásban kívánják-e működtetni. Ez teljesen tiszta helyzetet teremt: a színház működéséért a fenntartó a felelős. Önkormányzati színház önkormányzati pénzből, állami színház állami pénzből, vegyes fenntartású színház állami és önkormányzati forrásból fog működni.
Az önkormányzatok március 1-ig kérhetik a kormánytól, a vegyes működtetésű (önkormányzati és állami támogatásból) működtetésű színházak fenntartását, azt követően kerül sor a megállapodások megkötésére és a 2020. évre szóló állami támogatás összegének megállapítására. Ennek megfelelően a megállapodások megkötéséig a 2020. évre szóló színházművészeti felosztási szabályzat jelenleg 0 Ft-os állami támogatást tartalmaz az önkormányzati színházakra. Az önkormányzatokkal való megállapodás után az állami támogatások összege vegyes fenntartású színház esetén értelemszerűen módosul.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (3. számú melléklet I. 13. e) bekezdés) rögzíti a nem állami fenntartású nemzeti és kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatásának évi keretösszegeit, a szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. számú törvény 2019. december 19-én lépett hatályba, amely módosítja – többek közt – a nem állami fenntartású színházakra vonatkozó rendelkezéseket.

2019. december 19-től a színházak működéséért a fenntartó felelős. Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat saját költségvetéséből kell biztosítsa, ennek értelmében az önkormányzati fenntartású színház nem jogosult automatikusan állami támogatásra. Amennyiben az önkormányzat, a fenntartásában lévő színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem tudja vagy nem kívánja biztosítani, a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig. Erre való tekintettel a 2020. évre vonatkozó színházi Felosztási Szabályzat nulla forintos támogatási összegeket tartalmaz. Az önkormányzati fenntartású színházak éves támogatása a közös működtetési megállapodás után lesz elérhető.

Magyarország központi költségvetése eddig is nagyvonalú és egyre emelkedő támogatást nyújtott a kulturális intézményeknek, különösen a színházaknak. Az új törvényi szabályozás célja, hogy a közpénzeket átláthatóan használják fel, és teljesen világos felelősségi viszonyok társuljanak hozzá.

Az új törvényi szabályozás semmilyen módon nem változtat az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatain, sem a kultúrában, sem más területen. Színházat önként vállalt feladataként fenntarthat egy önkormányzat, vagy fenntarthat az állam, de lehet vegyes – önkormányzati és állami – fenntartású és finanszírozású is, és ennek megfelelően alakulnak a fenntartói jogok is.

Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja. Amennyiben az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem tudja, vagy nem kívánja biztosítani, úgy az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő. Ebben az esetben a közös működtetésről a miniszter és az önkormányzat megállapodást köthet. A vegyes működtetés keretében az állam kiszámíthatóbb módon, tervezhetően nyújt támogatást és biztosítja a színház munkatársainak bérfejlesztését.

Az állami és vegyes fenntartású színházak, ahogy eddig, ezután is kiszámítható pénzügyi támogatásokra számíthatnak, amelyet megállapodásban rögzítenek majd. A megállapodás garanciát ad a vegyes működtetésű színházak művészeti szabadságára is.

(EMMI)

Forrás: kormany.hu