Rendkívüli támogatási keretet hoz létre az EJI és az Artisjus

2020 március 24. kedd, 13:34

Az EJI és az Artisjus a koronavírus miatt nehéz anyagi helyzetbe került előadók és szerzők összehangolt megsegítésére rendkívüli szociális támogatásokat tesz elérhetővé.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület közleménye:

Annak érdekében, hogy szűkös forrásaink elosztása a lehető legoptimálisabb módon történhessen, kérik, csak az egyik közös jogkezelőhöz pályázzon támogatásra (vagy az EJI-nél, vagy az Artisjusnál).

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az EJI által biztosított RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS keretösszegéről, az igénybevételhez szükséges konkrét teendőkről és az elbírálás módjáról.

Ki igényelheti a támogatást?
A rendkívüli szociális segélyezés lehetősége valamennyi előadó-művészeti ág jogosultjait azonos feltételek mellett illeti meg. Kiterjed minden, az EJI által regisztrált előadóművészre, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, illetve egyéb, az erre vonatkozó szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől.

Milyen összegű a támogatás?
Az EJI Elnöksége által megállapított rendkívüli szociális segély összesen 90 millió forint. Az egy személynek folyósítható összeg mértéke az eltartottak számától, az egy háztartáson belüli egyéb jövedelmektől függően 24 ezertől 96 ezer forintig terjedhet.

Mennyi időre lehet igényelni a támogatást?
Az EJI Elnöksége által két hónapra megítélt rendkívüli szociális támogatást az EJI két alkalommal, 2020. április 15. és 2020. május 15. napjáig utalja át a kérelmező bankszámlájára. Az egy hónapra megítélt támogatást az EJI 2020. május 15-ig utalja át. Egyesületünk a veszélyhelyzet elhúzódása esetén a rászoruló előadóművészek rendkívüli szociális segélyezésének kérdését ismét napirendjére tűzi.

Mik az igénylés feltételei?
Rendkívüli szociális segély kizárólag azon előadóművész számára állapítható meg, aki személyi adatlapját a veszélyhelyzet elrendelését (2020. március 11. napját) megelőzően benyújtotta az EJI-hez, valamint:
a) nem áll munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben,
b) nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban… stb.);
c) előadóművészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatja, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
d) nem kötött olyan megállapodást megbízóval, amelynek alapján a jövőbeli előadás a veszélyhelyzet megszűnése utáni megtartásának feltételével a díjazásának egészét vagy egy részét a megbízó megelőlegezte,
e) a kérelem benyújtását követő 30 napban legalább 4 közönség előtt tartandó élő előadása marad el (az elmaradt előadás időpontjának, helyszínének és a felkérő, illetve rendező szerv megnevezése mellett);
f) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy legalább egy, önálló jövedelemmel nem rendelkező eltartottról kell gondoskodnia;
g) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy nincs olyan egyéb bevétele, vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, 100 ezer forintot meghaladó szerzői jogdíj), továbbá kifejezetten a koronavírus-járványra tekintettel megállapított egyszeri vagy rendszeres szociális támogatása, vagy megtakarítása, amelyből a következő 30 napban fenn tudná magát tartani.

Hogyan kell benyújtani a kérelmet?
A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet az EJI által rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Az űrlap letölthető a www.eji.hu/download/covid19 címről.

Meddig lehet benyújtani a kérelmet?
A rendkívüli szociális támogatás két hónapra ítélhető meg. Benyújtási határideje 2020. március 31. 24:00 óra. Az első kifizetésre április 15-ig, a másodikra május 15-ig kerül sor. Aki március 31-ét követően, de 2020. április 30-ét megelőzően küldi be kérelmét, egy hónapra kaphat rendkívüli szociális támogatást, amelynek kifizetési határideje 2020. május 15. 24:00 óra.

Pontosan mikor és milyen formában fizet az EJI?
A megállapított szociális segélyt az EJI legkésőbb 2020. április 15., illetve 2020. május 15. napjáig utalja át a kérelmező bankszámlájára. A járványveszély miatt az EJI kifejezetten kizárja a segély pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését.

A rendkívüli szociális segélyről további információkat talál honlapunkon, a www.eji.hu-n. Legfőbb feladatunknak továbbra is az előadóművészeink segítését és érdekeik teljes körű védelmét tekintjük.

Üdvözlettel:
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület