Az SzFE dolgozói folytatják a sztrájkot

2020 november 20. péntek, 6:39

A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatóinak sztrájkja jogszerű.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Sztrájkbizottságának közleménye:

ÖTVEN NAPJA KEZDTÜK A SZTRÁJKOT!

Az Egyetem fenntartó kuratóriuma és megbízott vezetése ÖTVEN NAPJA semmibe veszi tárgyalási kötelezettségét. Azt állították, hogy követeléseink jogtalanok, és bíróságon támadták meg a sztrájk jogszerűségét. Csakhogy a Fővárosi Törvényszék a múlt héten hozott végzésével megállapította, hogy követeléseink jogszerűségéhez nem férhet kétség! Emiatt a kérelmezőknek a figyelmeztető sztrájk jogellenességének megállapítása iránti kérelmét elutasította, az október 1-én indult sztrájk körében a Fővárosi Törvényszéket viszont eljárásjogi okok miatt új eljárás lefolytatására utasította. A Törvényszék az új eljárást lefolytatta és a kérelmezők keresetét e körben is elutasítva szintén nekünk adott igazat. Ezért a sztrájkot folytatjuk.

ÖTVEN NAPJA sztrájkolunk úgy, hogy közben vigyázunk arra, nehogy emiatt kárt szenvedjenek hallgatóink. Az SZFE új vezetésének képtelen és alaptalan állításával ellentétben a félév érvényes, a tanórákat továbbra is megtartjuk, a járványügyi intézkedéseknek megfelelően online Zoom-konferenciák formájában.

Az új kancellár és az egyetem törvénytelenül kinevezett rektorhelyettesei minden eszközt megragadnak arra, hogy akadályozzák az oktatást, és kárt okozzanak a hallgatóknak. Az áramot kikapcsolják, a termeket lezárják, az internetet elveszik. Az oktatói Neptunt letiltják. Végül az egész félévet megpróbálják törvénysértő módon érvényteleníteni. Vélt vagy valós sérelmeikért száz tanáron és ötszáz hallgatón állnak könyörtelen bosszút, a járványidőszak kellős közepén.

Fotó: SzFE HÖK

Mi, sztrájkoló tanárok, azzal tiltakozunk, hogy tanítunk, mert erre kötelez a munkaszerződésünk, és ezt várják tőlünk a hallgatóink is.

A fenntartó kuratórium és az új vezetőség azzal vádolt bennünket, tanárokat, hogy tárgyalási ajánlataikat rendre elutasítjuk. Ehhez képest a valóság az, hogy a sztrájkbizottság ÖTVEN NAPJA hiába kéri és követeli, hogy kezdődjenek meg a tárgyalások jogszerű követeléseinkről! Ezért a mai napon küldött levelünkben ismételten és nyomatékosan felszólítottuk a fenntartót és a munkáltatót, hogy haladéktalanul kezdje meg az érdemi tárgyalásokat az SZFE sztrájkbizottságával.

FELHÍVJUK A KÖZVÉLEMÉNY FIGYELMÉT, HOGY MÁR NEMCSAK AZ EGYETEMI AUTONÓMIÁNK, HANEM AZ EGYETEMI OKTATÁS IS VÉGVESZÉLYBEN VAN!
SZTRÁJKOLUNK AZ AUTONÓMIÁÉRT!
SZTRÁJKOLUNK AZ OKTATÁSÉRT!

Sztrájkköveteléseink a következők:

  1. Felszólítjuk a fenntartót és a munkáltatót, hogy fejezzék be a károkozást és a hallgatói szerződések megsértését, ennek érdekében állítsák vissza az oktatók elektronikus oktatási, vizsgáztatási és adminisztrációs felületekhez (a Neptun rendszerhez) való hozzáférését.
  2. A fenntartó állítsa vissza az SZFE Szenátusának 2020. augusztus 1-jén fennálló jogköreit – különös tekintettel a munkáltató munkaszervezetének kialakítására és az Mt. 20. § (1) bek. szerinti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének meghatározására – valamint garantálja jogköreinek sérthetetlenségét határozatlan időre.
  3. A fenntartó garantálja, hogy az oktatásban és a művészi alkotómunkában szereplő kérdéseket, továbbá az oktatásban és művészi alkotómunkában alkalmazott módszereket az SZFE Szenátusa (illetve az SZFE annak adott szakmai egysége, illetve az oktató) határozhassa meg.
  4. A fenntartó garantálja, hogy belső szervezeti és működési rendjét az SZFE Szenátusa saját maga alakíthassa ki (pl. oktatási vagy alkotó egységek létrehozása – átalakítása, megszüntetése – és SZMSZ megalkotása).
  5. A fenntartó garantálja, hogy az intézetvezetőket, osztályvezetőket az SZFE Szenátusa saját maga választhassa meg, illetve a rektor kinevezését megelőzően a pályázati kiírást meghatározhassa, valamint a beérkezett pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson, mindezt átlátható és demokratikus eljárásban, pályázatban előre meghatározott szempontok alapján.
  6. A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékű pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-as költségvetési évben rendelkezésre álltak.
  7. A fenntartó garantálja, hogy az SZFE Szenátusa önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét.