Három nővér hat alakban

Villáminterjú Tóth Ildikóval, Kiss Diána Magdolnával és Törőcsik Franciskával
2016 november 27. vasárnap, 7:00

November 26-án tartották a Három nővér bemutatóját a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Tóth Ildikóval, Kiss Diána Magdolnával és Törőcsik Franciskával készült villáminterjú.
Szikora János
Csehov-rendezése a főszereplők megkettőzésével arra a kérdésre keresi a választ, hogy hol mutatkozik meg egy fiatalban a majdani öreg és hogyan bukkan elő az öregekből egy lobbanásnyi időre a fiatal?

3_nover_dsc_6360

Fotó: Kiss László

Milyen nőnek látod Irinát?

Törőcsik Franciska: A Prozorov testvérek egy olyan életszituációba kerültek, ahonnan nehéz kiutat találni, hiszen szülők nélkül maradtak, volt egy karizmatikus édesapjuk, akinek az elvesztése mély nyomot hagyott mindnyájukban – magukra maradtak egy vidéki városban, felőrli őket az ingerszegény környezet és a motiválatlanság, a lehetőségek hiánya. Irina is ennek az elszenvedője. A két nővére előrébb tartanak az élet szabályainak elfogadásában, de Irina hisz abban, hogy még bármi jó megtörténhet vele. Aztán az évek múltával felismeri, hogy mindhiába vágyakozik.

3_nover_cds_6203

Fotó: Kiss László

Milyen nőnek látod Olgát?

Kiss Diána Magdolna: Nagy igazságérzettel rendelkező nő, elég zárkózott, de közben pontosan tudja, hogy mik az értékei. Összetartja a családot, a testvéreit, a háztartást is ő vezeti, tulajdonképpen egy anyaszerepet is betölt ebben a történetben. Nyilván vágyik arra, hogy az ő életébe is betoppanjon a szerelem, de hamar realizálja, hogy erről lekésett – de nem bánkódik emiatt szerintem, mert vigaszt lel a tanításban. A történet elején reménnyel teli, úgy képzeli, hogy elköltöznek Moszkvába és férjhez megy, aztán egyre inkább belerokkan abba, hogy látja a testvéreit tönkremenni, és egyre jobban magába zárkózik, mégis biztatja magát, igyekszik támasza lenni a testvéreinek. Ő hisz abban, hogy a szenvedésük lesz az utánuk következők öröme és boldogsága.

3_nover_cds_6116

Fotó: Kiss László

Milyen nőnek látod Mását?

Tóth Ildikó: Mása nagyon korán férjhez ment, ki akart szabadulni a családi közegéből, szerintem hirtelen felindulásból tette, mert azt hitte, hogy ezzel minden megváltozik. Aztán nagyon hamar rájött, hogy a Kuliginnal való közös élete nem volt megoldás semmire, ebbe belekeseredett és beleundorodott, és talán nem elég bátor ahhoz, hogy változtasson. A három lány közül talán Mása a legforradalmibb és egyszerre a legmegalkuvóbb.

A színészek nagy többsége kifejezetten örül, ha Csehovot játszhat. Te hogy vagy ezzel?

Törőcsik Franciska: Először játszom Csehovot. Nagyon nehéz úgy életre kelteni, hogy ne csak egy mélabús szenvelgés legyen, hanem lényeges, kíméletlenül igaz dolgokat fogalmazzunk meg az emberi természetről. Többrétegű a szöveg, próbáról próbára újabb és újabb titkokat, kérdéseket fedeztünk fel benne. Olyan empátiával fogalmazza meg a hőseit, hogy nem lehet nem kedvelni őket. Mindegyik szerep megköveteli a maximális odafigyelést és együttérzést.

Kiss Diána Magdolna: Nem egyszerű Csehovot játszani, meg kell találnod magadban a szerep igazságát, és azt erőteljesen képviselned kell. Játszottam egyszer Mása szerepét, az nagyon nehéz volt, mert úgy éreztem, a szöges ellentéte vagyok, de a végére azzal szembesültem, hogy nagyon is hasonlítunk. Olgát első pillanattól közel éreztem magamhoz.

Tóth Ildikó: Csehovnak szerteágazó és mély tudása van az emberről, a férfi és női lélekről. Azért öröm a darabjaival foglalkozni, mert soha nem lehet pontot tenni a történetei végére. Ahogy az ember önmaga is változik, időről időre felfedez a szövegekben újabb és újabb megfejtésre váró titkokat. Csehov írásainak egyik fő motívuma az elmúlás, az időhöz való viszonyulásunk, és ez a kérdés egy olyan örök körforgás része, ami soha nem lesz unalmas.

Csehov: Három nővér

Mása − Tóth Ildikó / Szász Júlia e. h.
Irina − Törőcsik Franciska / Kovács Panka e. h.
Olga − Kiss Diána Magdolna / Cseke Lilla Csenge e. h.
Prozorov, Andrej Szergejevics − Szurcsík Ádám e. h. / Börcsök Olivér
Natalja Ivanovna − Petrik Andrea m. v.
Csebutikin, katonaorvos − Gáspár Sándor
Versinyin, alezredes − Sághy Tamás
Kuligin, Fjodor Iljics − Egyed Attila
Tuzenbach, báró, hadnagy − Nagy Péter
Szoljonij, főhadnagy − Tűzkő Sándor
Anfisza, dajka − Varga Mária
Ferapont, öreg szolga − Derzsi János
Fedotyik, alhadnagy − Varga-Huszti Máté e. h.
Rode, alhadnagy − Kovács Sándor József e. h.

Látványtervező: Szikora János
Jelmeztervező: Zoób Kati
Fordító: Morcsányi Géza
Dramaturg: Matuz János
Rendezőasszisztens: Haszmann Kata
Rendező: Szikora János

Vörösmarty Színház,
Kozák András Stúdió