Menekülés – Zsótér Sándor Szegeden rendezett

2016 december 11. vasárnap, 8:37

Bulgakov Menekülés című darabját mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház Zsótér Sándor rendezésében.

Fotó: Szegedi Nemzeti Színház

Ajánló a darab elé:

Humoristaként és sikeres drámaíróként kezdte a pályáját az eredetileg orvos Bulgakov. 1926-os Menekülés című darabját maga Sztálin nyilvánította szovjetellenesnek, és a szerző életében nem is játszották el. Kínos darab, nem tudták besorolni ideológiailag, a szerző magát a kiszámíthatatlan végzetet rajzolta meg, a teljes káoszt öntötte formába. Álomdramaturgiája olyan szabadságot ad az írónak, hogy a legnagyobb abszurditás is magától értődővé válik, folyamatosan meglepi és szórakoztatja a nézőt.

E mű nem az egyes menekülőké, hanem magáé a menekülésé. A nagy áradást látjuk, amely elsodorja és időlegesen vagy végleg maga alá gyűri a közösségüket veszített, mindenből kiszakadó, történelem sújtotta embereket, összekeveri a bűnöst és bűntelent, ismerőst és ismeretlent. A „nyolc álomban” csak rohanás van, a forgatagban az életükkel élni képtelenek és a mások életéről rémületes könnyedséggel ítélkezők egyaránt eltűnnek.

Fotó: Szegedi Nemzeti Színház

Bulgakov levele Sztálinnak:

J. V. Sztálinnak, a párt főtitkárának
M. I. Kalinyinnak, a Központi Végrehajtó Bizottság elnökének
A. I. Szvigyerszkijnek, a Művészetpolitikai Bizottság vezetőjének
Alekszej Makszimovics Gorkijnak
Moszkva 1929. július

Kérvény

Az idén lesz tíz éve annak, hogy irodalmi tevékenységemet elkezdtem a Szovjetunióban. Ebből a tíz esztendőből az utóbbi négyet a drámaírásnak szenteltem, 4 színdarabot írtam. Közülük hármat (A Turbin család napjai, Zojka lakása, Bíbor sziget) moszkvai állami színházak mutattak be, a negyediket, a Menekülést is elfogadta a Művész Színház, s már el is kezdték próbálni, amikor a darab bemutatását betiltották.

Most értesültem róla, hogy betiltották A Turbin család napjait és a Bíbor szigetet is. A Zojka lakását a 200. előadás után az elmúlt szezonban vették le a műsorról a hatóságok utasítására. A mostani szezonra tehát mindegyik darabom tiltólistára került, köztük a 300 előadást megért A Turbin család napjai.
1926-ban az OGPU ügynökének kíséretében kihallgatásra rendeltek be az OGPU-ra.

Néhány hónappal azelőtt az OGPU képviselői házkutatást tartottak nálam, elkobozták Naplóm három füzetét, valamint Kutyaszív című szatirikus kisregényem egyetlen példányát.

Műveim megjelenését a kritika egyre fokozódó figyelemmel kísérte, de egyetlen művem sem részesült soha, sehol egyetlen pozitív elbírálásban sem, sőt minél ismertebb a nevem a Szovjetunióban és külföldön, annál dühödtebb sajtótámadások értek, melyek végül féktelen szidalmazásban torkolltak.
Nem lévén erőm védekezni, kérvényt nyújtottam be, hogy legalább rövid időre külföldre utazhassak. Kérvényemet elutasították.

Írói pályafutásom tizedik évének végére megroppantam, életerőm fogytán. Üldözötten, abban a tudatban, hogy a Szovjetunión belül nincs esélyem műveimnek sem kiadására, sem színpadi bemutatására, a teljes idegösszeomlás határán fordulok Önökhöz, és kérem közbenjárásukat a Szovjetunió Kormányánál: UTASÍTSANAK KI A SZOVJETUNIÓ TERÜLETÉRŐL FELESÉGEMMEL L. JE. BULGAKOVÁVAL EGYÜTT, aki a jelen kérvényhez csatlakozik.

M. Bulgakov

Menekülés
nyolc álom

Írta: Mihail Afanaszjevics Bulgakov
Fordította: Ungár Júlia

Szerafima Korzuhina, pétervári hölgy Stork Natasa
Golubkov, egyetemi magántanár Ferencz Nándor
Afrikan, érsek, tábori püspök Barnák László
Paiszij, szerzetes Galkó Bence
Bajev, vörös ezredparancsnok Rédei Roland
Buggyonij lovas Bánvölgyi Tamás
Csarnota, fehér tábornok Sorbán Csaba
Ljuszka, Csarnota hadifelesége Gidró Katalin
Krapilin, Csarnota küldönce Somló Gábor
De Brisard, fehér huszárezred parancsnok Szívós László
Hludov, tábornok, fehér frontparancsnok Kancsár József
Golovan, kozákkapitány, Hludov adjutánsa Hodu Péter
Állomásparancsnok Farkas Andrea
Állomásfőnök Galkó Bence
Nyikolajevna, az állomásfőnök felesége Vajda Júlia
Paramon Iljics Korzuhin, Szerafima férje Pataki Ferenc
Tyihij, a kémelhárító osztály vezetője Poroszlay Kristóf
Szkunszkij, a kémelhárító osztály beosztottja Rédei Roland
Gurin, a kémelhárító osztály beosztottja Bánvölgyi Tamás
Főparancsnok a fehéreknél Jakab Tamás
Arcocska, a pénztárablakban Farkas Andrea
Artur Arturovics, a svábbogárkirály Galkó Bence
Görög Don Juan Rédei Roland
Antoine Griscsenko, Korzuhin inasa Jakab Tamás

Díszlet: Ambrus Mária
Jelmez: Benedek Mari
Dramaturg: Ungár Júlia
Zene: Mátyássy Szabolcs
Súgó: Mészáros Ágnes
Ügyelő: Hajdú Róbert
Rendezőasszisztens: Horváth Bettina
Második asszisztens: Hell Nikolett
Rendező: Zsótér Sándor

Bemutató: 2016. december 9.
Szegedi Nemzeti Színház
Kisszínház