“A kaposvári színháznak köszönhetem az életemet” – Olt Tamás vallomása

2018 szeptember 09. vasárnap, 9:30

A 2018/2019-es évadtól Olt Tamás a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője, aki az évadnyitás alkalmából személyes hangú vallomással köszöntötte a közönséget.

Olt Tamás köszöntője: 

“Szeretettel üdvözlöm Önöket!

Először is, egy vallomással tartozom: A Csiky Gergely Színháznak köszönhetem az életemet.

Esetemben ez nem csupán afféle romantizált ferdítés. Valamely hamisan eltúlzott, szárnyaló illúzióval keltett szentimentalizmus. A Csiky Gergely Színház, sorsom szövetében többszörös, erős szálon fonódó matéria. Édesapám, a hetvenes évek második felében, eme színház világot jelentő deszkáin, gyakorlatos színészként, Lukáts Andorral kezdte pályáját, Zsámbéki Gábor igazgatása alatt. Ugyanez időben édesanyám, mint fiatal csellista, a fent említett “deszkák” félárnyékában, a zenekari árokban gazdagította a szimfonikus hangzást. Így hozta el a színház az életen át tartó szerelmet szüleim számára, mely szerelem egyik gyümölcseként magam is világra jöttem. Tehát nem túlzás azt állítanom, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színháznak köszönhetem az életemet.

Nizzai színművészeti és egri bölcsész tanulmányok után, végül a Babarczy László vezette első kaposvári színész osztályban szereztem diplomát 2006-ban. Államvizsga előadásom a Mohácsi János által rendezett Első Erzsébet című darab volt, azon szentély falai közt, ahol felmenőim története is kezdetét vette anno. Első felidézhető színházi élményem is ide köthető, amikor is egy medve vagy ahhoz kísértetiesen hasonló mesebeli lény egy gyermekelőadás alkalmával lesétált a színpadról a gyerekek közé, ezzel olyan riadalmat keltve a nézőtéren, hogy még majd harminc év után is egyik-másik hajdani néző tisztán emlékszik az esetre. Megengedve, hogy talán a “másik” nem is, de az “egyik” bizonyosan, hiszen én vagyok az.

Így a “színház varázsa”, a “sorsszerűség”, a “világot jelentő deszkák”, a “szentély falai” és “szerelem” meg még számos közhely emlegetése s újabb közhelyek felsorolása kihagyhatatlan, mellőzésük éppoly valószínűtlen sikerű kísérlet, mint végigolvasni a modern chilei költők antológiáját. Annál is inkább, mert e közhelyek nem ok nélkül váltak azzá. Ezt persze csak olyan ember értheti meg, aki valaha is fertőződött ezzel a furcsa és illékony, gazdag és csillapíthatatlan, ezerszínű és folyvást megújuló, rémítően nehéz és elcserélhetetlen, bódító és gyógyíthatatlan betegséggel, amit egyes merészen felvilágosult poéták színháznak neveznek. Ez hivatás, ez hitvallás, és nem munka. Valami több, valami lényegibb és ősibb, mélyebbről jövő késztetés.

Késztetés, hogy nyomot hagyjunk, késztetés, hogy tanulva tanítsunk, késztetés, hogy lényegi és fontos kérdéseket tegyünk fel. Késztetés, hogy szórakoztassunk, romantizáljunk, könnyítsük embertársaink életét, színesítsük azt, kizökkentsük és felrázzuk, meghassuk és kitárjuk a lelkét, életre hívjuk és bátorítsuk. Nem csak belső késztetés ez, hanem feladatunk, kötelességünk. Hogy miért e többes szám? Meggyőződésem, aki evvel a nemes hivatással bír, ugyanezt gondolja. Ez egy állandóan változó szakma, és végtelenül hosszú távú. Idealizmusra kötelez, kitartásra tanít és nyitottságra, szenzibilitásra és empátiára.

A Népszínház, amennyiben nem a hajdani konkrét épületre, hanem mint fogalomra gondolunk, semmi esetre sem az a hely, ahol népszínműveket, operetteket és zenés könnyű műfajokat kell felvonultatni. A népszínház a színházművészetnek nemhogy szűk szegmensét tárja nézői elé, hanem a lehető legszélesebb skálán mozog a repertoárja. A népszínház az a hely, amely a színházművészeten túl más művészeti ágak felé is kitárja kapuit. Ezt gondolom én népszínházi fogalomnak. Mégpedig azért, mert így kell lennie. Amennyiben egy színház vezetője kizárólag az olcsó szórakoztatást tűzné ki céljául, semmiben nem különbözne egy kereskedelmi csatorna valóság show szerkesztőjétől, vagy egy kakasviadal szervezőjétől.

Kívánok tehát Önöknek az eljövőkben sok minőségi élményt, szórakozást, színesedést, felrázódást, meghatottságot és lelki szárnyalást, romantikát és vidámságot, életörömöt. Ígérem, hogy a következő évek során azon fogunk munkálkodni, hogy méltó színházat teremtsünk a kaposváriaknak!

Tisztelő szeretettel:

Olt Tamás”