A nők iskolája – Babarczy László ismét Kaposváron rendezett

2019 május 01. szerda, 7:00

Molière komédiáját április 26-án mutatta be a Csiky Gergely Színház az egykori igazgató, Babarczy László rendezésében.

Kósa Béla, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Kósa Béla, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Ajánló a darab elé:

A nők iskolája középpontjában természetesen a házasság áll. A férj, Arnolphe retteg attól, hogy hűtlenség kerül a házassága szentélyébe, végtelen hiúsága arra késztette, hogy nevelt lányában lássa meg leendő csalhatatlan feleségét. Ahogy az lenni szokott, a leány szívét már elrabolták, ráadásul nevelőapja legjobb barátjának fia az, aki szerelmet ígért a lánynak. A bonyodalmat csak tovább fokozza, hogy a hős szerelmes ifjú maga meséli el Arnolphe-nak a légyottot… Így kezdődik a szerelmi perpatvar…

Szvetnyik Kata, Fándly Csaba, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Szvetnyik Kata, Fándly Csaba, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Az alatt a tizenöt év alatt – 1658-tól 1673-ig –, amelyre Molière működése esik, a francia költészet kiszáradt forrás: lírikus nincs még versíró sem La Fontaine-en kívül. Ez magyarázza tán – ez a hiány –, hogy soha ennyi egyéni szenvedély nem került francia színdarabba, mint akkor Molière és Racine korában. Racine nagy sorait a máshol szóhoz nem juthatott szerelmi szenvedély röpíti. Molière-ét az égjáró – a jövő kutató – líra másik ösztökélője: az igazságkeresés; az igazság minden áron való kimondása.

Szabó Nikolett, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Szabó Nikolett, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Molière nemcsak életét írta-fonta bele – tudatosan vagy öntudatlanul – műveibe, hanem gyors visszhangjuk révén művei is visszahatottak életére; ezer szállal fonódtak abba. Magánélet és közmunka – ahogy a művész alkotótevékenységét nevezhetjük – itt szervesen egy.

Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Molière korában a színész már nem volt társadalmon kívüli lény. Tisztelet fogadta s nyitott ajtó még az előkelők házában is. Munkáját jól fizették, 2500–6000 frankkal évente. A szakmához hozzá tartozott, hogy gyakorlói műveltek legyenek. Jól működő anyagi szervezeteik voltak; olyan időben, amikor ilyesmiről még alig volt szó, nyugdíjat élveztek a társulati pénztárból, évi 1000 frankot. A polgári életformát szigorúan megtartották. A hajdani kiközösítő rendelkezésekből csak egy „sújtotta” őket, ez is csak formailag: utolsó kenetet s végső tisztességet csak akkor kaptak, ha előzőleg a szokásosan megbánandó bűnök sorában megbánták azt is, hogy színésznek mentek. Veszélyteleneknek tekintették őket.

Szabó Nikolett, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Szabó Nikolett, Olt Tamás / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Meg lehet állapítani, hogy ezt a törvényes és társadalmi türelmet Molière működése zavarta meg. A vallásos körök s a hit megszállottjai Molière párizsi tartózkodásának harmadik-negyedik évében kezdik emlegetni a régen volt határozatokat a színészet és a színészek tanácsos ellenőrzéséről. Molière ekkor már jómódban él. Hiedelmét, hogy van joga beleszólni a közügyekbe, s van ereje a politikai harchoz is, nyilván erősen táplálta az, hogy mindenképpen a társadalom rendes tagjának érezte magát.

Gyuricza István, Krausz Gergő / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Gyuricza István, Krausz Gergő / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Az emberi jellemábrázolás mélysége, a bemutatott erkölcsi problémák súlyossága miatt A nők iskoláját (L’École des femmes, 1662) tekintik annak a darabnak, amellyel Molière a komédiát a tragédia művészi színvonalára emelte. A király pénzben is kifejezte elismerését, sőt, két évvel később az uralkodó Molière első fiának a keresztapaságát is elvállalta, de egyre több irigye és ellensége lett, különösen a kigúnyoltak köréből.

Szabó Nikolett, Olt Tamás, Gyuricza István / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája - próba / Fotó: Memlaur Imre

Szabó Nikolett, Olt Tamás, Gyuricza István / Csiky Gergely Színház: A nők iskolája – próba / Fotó: Memlaur Imre

Szereplők: Olt Tamás, Szabó Nikolett, Krausz Gergő, Fándly Csaba, Szvetnyik Kata, Kósa Béla, Nyári Oszkár, Gyuricza István, Serf Egyed, Tóth Géza, Német Mónika.

Fordította: Vas István. Jelmeztervező: Cselényi Nóra. Szcenikai vezető: Szalai József. Súgó: Csorba Mari. Díszlettervező: Szegő György. Világítástervező: Memlaur Imre. Ügyelő: Kopácsi Adrián. Segédrendező: Ébl Helga / Szigethy Brigitta. Rendező: Babarczy László.