Levitáció – Kőszegen készít előadást Gergye Krisztián

2019 július 22. hétfő, 7:00

A Kőszegi Várszínház és a Gergye Krisztián Társulat előadását július 31-én mutatják be.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

Az alkotók ajánlója a darab elé:

Az akasztás, a történelem során számtalanszor alkalmazott kivégzési módszer, amely egyfajta “színházi” jelenet. A gyilkolás színháza, melyet rettentő csodálattal bámult a nép. Az éppen aktuális hatalom, mégis miféle abszurd szcénát volt képes generálni, hogy igazságot szolgáltathasson?

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

Persze csak viszonylagos igazságok léteznek, de a gyilkolás vagy a halál maga nem lehet viszonylagos. A kivégzés, a nép szeme láttára történő “színház”, bár nem a legnemesebb fajta, a halált emeli a porondra, mégsem tiszteli azt.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

A nézők a rettenet látványához tapadva mozdulatképtelenné válnak, vagy épp bosszúvágyuk elégül ki, míg a hatalom elrettentő példázattal él, az igazság nevében, vagy a hatalom megtartásáért. Mivel ezek a kivégzettek, nyilván bűnösnek ítéltettek, levitációban ábrázolt tetemük valamiként a bűnüket is átértékelte. Bűnösökből áldozatokká váltak inkább, s mintha Istenhez fordulnának utolsó gesztusukkal. A tetem súlytalanságának illúziója által, mintha a lélek válna láthatóvá, amint épp a túlvilágra távozik.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

Gergye Krisztián akasztásokról készült dokumentumfotók alapján, számos akvarellt készített, amelyekről a kötelet, mint a halál okát kihagyta. Így az akasztott testek jelenléte felül értékelődött, mondhatni költőivé vált a jelenség, és a testek levitálni kezdtek. A levitáció olyan jelenség, amely folyton lenyűgözi az emberiséget.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

Egy olyan kiemelt, vágyott, irigyelt és rettegett állapot, amely a transzcendencia bizonyítékaként gyökerestül felforgatja racionális gondolkodásunkat, amitől óhatatlanul tudatunkba ömlik létezésünk korlátoltsága, emberi mivoltunk kicsinysége és kicsinyessége, emberi hatalmunk korlátozottsága.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

A levitáció jelenségét csodaként értelmezzük, miszerint értelmezhetetlen számunkra. Mindenkori hatalmi hierarchiában elfoglalt pozíciónk tudatából keresünk rá magyarázatokat. Boszorkányság vagy mágia, varázslat vagy angyali üdvözlet, az ördög vagy Isten megtestesülése, vagy puszta csalás, szemfényvesztés.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

A büntetés, kivégzés utáni halott test levitációjának gondolata, beidézi a feltámadás gondolatát és a halál utáni büntethetetlenség, vagyis a csoda büntethetetlenségének helyzetét is. Miként a levegőből, úgy a halálból sem visszarángatható az ember. Így lesz igazán zavarba ejtő ez a képzet.

Gergye Krisztián akvarellje / Fotó: Gergye Krisztián Társulata fb-oldal

Bemutató: 2019. július 31., Kőszegi Várszínház