Négy rendező, négy szerző és egy évszázad – Az ember tragédiája 2.0 a Vörösmarty Színházban

2020 november 08. vasárnap, 8:06

Közönség előtt mutatta be a Vörösmarty Színház Az ember tragédiája 2.0-át október 30-án. Színre lépett a Vörösmarty Színház teljes társulata, hogy a négy kortárs író (Darvasi László, Márton László, Tasnádi István és Závada Pál) által fémjelzett Az ember tragédiája 2.0 című előadásban életre keljen a történelem.

Fotó: Vörösmarty Színház

A Vörösmarty Színház beszámolója:

“Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.”

Luther gondolatait szem előtt tartva, mégis bízva bízunk abban, hogy a világvége nincs olyan közel, de két éve, Az ember tragédiája 1. című előadás bemutatójának alkalmából a székesfehérvári Jávor Ottó téren az előadás négy rendezője (Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Horváth Csaba és Szikora János) elültetett egy díszalmafát, amely a mostani bemutatóhoz kapcsolódva kapott egy emléktáblát. Az almától ugyan még nem roskadozik a kis növendékfa, de a Darvasi László, Márton László és Závada Pál jelenlétében leleplezett emlékkő talán segít majd, hogy megerősödjön.

– Mi, az alkotók az emberiség példáján keresztül szólítjuk meg a fehérvári közönséget – mondta a Délfrancia színt és a keretjátékot jegyző Márton László, mielőtt leleplezte az emlékkövet, majd a színtársulatot méltatta, amely e nehéz időben is nekirugaszkodott ennek az embert próbáló, hatalmas feladatnak.

Fotó: Vörösmarty Színház

Az ipari forradalomtól David Attenborough-ig

Az ember tragédiája 2.0 története felöleli a XX. század és a jelenkor legfontosabb állomásait, hogy próbára tegye az embert. A Titanic színnel elkezdődik a modern ember botorkálása az egyre gyorsuló világban, ahol Ádám (Trokán Péter) ünnepelt mérnökként száll fel a huszadik század szimbólumának is tartott, hullámsírra kárhoztatott Titanicra, ahol még „csak” a magánember és sikeres ember kerül antagonisztikus ellentétbe egymással:

„A hajó, mint szimbólum a legnagyobb műszaki csodának nevezhető építmény volt, amit az Ádám nevű mérnök tervezett. Ő a tökéletességet úgy élvezi ki és éli át, hogy közben elfelejti, hogy van egy felesége is, meg van egy magánélete. Az egyéni teljesítménynek a mirákuluma, hogy „úristen, ezt mind én csináltam” nem fedheti el, hogy kit kell, hogy szeressek. Hogy nekem van más dolgom is a világon, nem csak ez jelenti a csúcsát az emberi teljesítménynek, hanem az, hogy úgy veszek részt az életben, hogy dolgozni, meg szeretni is tudok.”

Fotó: Vörösmarty Színház

A színben Évát megtestesítő Tóth Ildikó szerint a történelemben nincsenek éles kontúrok, határok:

Nem tudjuk soha azt mondani, hogy valaminek pont itt vége van, vagy ott kezdődik. Az őrületes ipari forradalmaknak egyik csúcsa a Titanic megépítése és elindulása. Ugyanakkor a kapitalizmus embertelensége, a pénz- és gyarmatéhsége, ami mindent bedarál. Egyéni sorsokat és a humánumot, ha úgy tetszik. Itt találkozik egy személyes sors és érintettség Éva személyében, hiszen a XIX. század végén már bőven voltak olyan női mozgalmak, amelyek próbálták kiharcolni a nők egyenjogúságát.

Innen jutunk el a történelem viharain keresztül a jelenkorba, ahol az ember már nem a belső világával kénytelen küzdeni, hanem az általa teremtett pusztulással. Sokan, mégis talán leghitelesebben David Attenborough húzta meg a vészharangot, amelyet Az ember tragédiája 2.0 Csendes-óceáni színe megmutat a maga szeméthegyeivel együtt. Ahogy az Évát (azaz Bryant) játszó Ballér Bianka is fogalmazott:

„Reméljük, hogy aki beül, elgondolkodik azokon a felvetéseken, hogy hogyan tudnánk arra figyelni, hogy csökkentsük a környezetszennyező dolgokat, akár csak azzal is, hogy ne vegyünk mindennap öt műanyagpalackos üveget, vagy gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Azokra az apró dolgokra figyeljünk, amik valóban nem nagy dolgok, mégis fontosak. Ha csak mindenki ilyen apró dolgokat megtesz, akkor azzal már nagyon sokban hozzá tudunk járulni valamihez.”

Fotó: Vörösmarty Színház

Ünnepi fénybe öltözve

Az ember tragédiája 2.0 előadás tiszteletére a teátrum is új köntöst kapott, zászlókkal feldíszítve készült az ünnepi pillanatra, amelyet különleges fényjáték is kísért a Vörösmarty Színház homlokzatán.

…és mégis egyek vagyunk!

Év végégig látogatható a Vörösmarty Színház emeleti Galériájában Kocsis András Sándor, egy valódi reneszánsz ember tárlata. A karantén időszak alatt készült az a tizennégy festmény, amely Kocsis András Sándor kiállításának gerincét adja. A művész egyébként harminc éve igazgatja az egyik legnagyobb magyar könyvkiadót, a Kossuth-ot, amelynek gondozásában szeptemberben jelent meg Az ember tragédiája 2.0 kötet is.

“Van, amibe próbáltam humort, némi szarkazmust belevinni, lásd a Picasso kék korszakából a vasaló nő Dalíval összehozva, akinek éppen az Elfolyó idejét vasalja. Sokan megkérdezték, hogy honnan jönnek ezek, nagyon nehéz erre válaszolni, ezek jönnek.”