Ismét dráma- és színházismeret osztatlan tanárszakos képzés indul a Szegedi Tudományegyetemen

2021 február 07. vasárnap, 5:39

2021 őszén negyedik alkalommal indul a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán dráma- és színházismeret osztatlan tanárszakos képzés.

A Szegedi Tudományegyetem kétszakos osztatlan tanárszak-kínálatában igazi színfolt a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon (BTK) először 2018 szeptemberében elindult dráma- és színházismeret tanárszak. 2021. február 15-ig lehet jelentkezni az ősszel induló évfolyam hallgatói közé: a dráma- és színházismeret mellé idén magyar nyelv és irodalom, média-, mozgókép- és kommunikáció, továbbá történelem, angol, német nemzetiségi nyelv tanárszak választható párként. A szakpár nem drámás részénél emelt érettségi a felvételi előírás, a drámás felvételi pedig gyakorlati vizsgából, azaz felvételi elbeszélgetésből áll.

A BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke által gondozott képzés elsődleges célja, hogy a középiskolai drámaórák megtartására alkalmas, a színházat szerető és értő, ezt a tudást tanítványaiknak átadni képes hallgatókat neveljen. A tanszék színháztudományi munkacsoportja, Kérchy Vera egyetemi adjunktus és Jászay Tamás egyetemi adjunktus által koordinált, Kürtösi Katalin professor emeritus által figyelemmel kísért képzésben komoly súllyal szerepelnek a színháztörténeti és -elméleti ismeretek. A drámapedagógiai tárgyakat a Szegedi Nemzeti Színház drámapedagógusa, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen drámainstruktor szakon végzett Kállai Ákos oktatja. A képzés magas szakmai színvonalát garantálja, hogy a BTK több más tanszékéről vendégoktatók is részt vesznek a tanításban, így többek között a Filozófia Tanszék, a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vagy a Magyar Irodalmi Tanszék oktatói.

Az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék oktatói jó ideje szoros és aktív kapcsolatot ápolnak a pezsgő kulturális élettel rendelkező Szeged legkülönbözőbb előadó-művészeti csoportjaival. A hallgatók tanulmányaik során szervezett keretek között nyerhetnek bepillantást a Szegedi Nemzeti Színház működésébe épp úgy, mint a nemzetközi hírű THEALTER Fesztivált szervező MASZK Egyesület életébe, de a Szegedi Szabadtéri Játékok vagy a Szegedi Egyetemi Színház rendezvényeit szintúgy érdeklődéssel kísérik. Szeged városa, a délmagyarországi régió központja egyedülálló helyszín azért is, mert három, jelentékeny független színházi csoportosulásnak is az otthona: a Metanoia Artopédia, a Homo Ludens Project, illetve a Barboncás Társulat alkotói-előadói sok-sok szállal kötődnek a szegedi bölcsészkaron már évtizedek óta létező, igen sikeres színháztörténet szakirányhoz, ami 2018 őszén a dráma- és színházismeret osztatlan tanárszak beindulásával szintén új lendületet kapott.

A tíz féléves dráma- és színházismeret tanárszakos képzés során a hallgatók beható ismereteket szereznek az európai, illetve magyar dráma- és színháztörténetről, megismerkednek az alapvető színjátéktípusokkal, elemzik dráma és színház lehetséges kapcsolati formáit, kitekintenek a színház társművészeteinek területére, vagy éppen a kortárs színház kifejezésformáiban mélyednek el. A hallgatók filozófiai, esztétikai, kommunikációs és művészetelméleti ismeretekkel is gazdagodnak. A gyakorlati foglalkozások során a drámatanári ismeretek elsajátítása mellett bábjátékos, illetve dramaturgiai gyakorlatok várnak rájuk, emellett a rendezés alapvető formáival is megismerkednek.

A részletes jelentkezési feltételek a felvi.hu oldalán érhetőek el. A képzésről további információk Jászay Tamástól, a jaszaytamas@gmail.com címen kérhetőek.