Színházi politika#politikai színház címmel jelent meg kötet

2018 december 04. kedd, 10:15

A Kronosz Kiadó gondozásában jelent meg a Színházi politika#politikai színház című kötet a Színháztudományi Kiskönyvtár című sorozat keretében.

Színház és politika kapcsolatának közös mozzanatai között a nyilvánosság, a teatralitás, a performativitás játsszák a legfontosabb szerepet.

A színházi politika egyfelől az intézmény, illetve az alkotó pozícióját, vízióját, értékrendjét és gyakorlatát jelöli, másfelől a hatalmi berendezkedésnek a színházzal szembeni magatartását. A politikai színház pedig részben a jelenkor társadalmi-politikai mozzanataira reflektáló, a politikát tematizáló produkciókra, részben az uralkodó jelhasználattól eltérő, azt felforgató – azaz a művészeti ág önnön működését kihívás elé állító – praxisra utal.

Az ebbe az összetett jelenségegyüttesbe beletartozó kérdések közül a kötet négy tematikus fejezetben foglalkozik színház és politika kölcsönös egymásra hatásával.

Világszínházi (és világtörténelmi) esettanulmányok mellett a kötet szerzői vizsgálják a 20. század magyar önkényuralmi rendszerek színházpolitikáját, külön fejezetben tárgyalják a színházi előadásnak a nevelés szolgálatába állítását, valamint górcső alá veszik egy szűkebben értett kor és alkotói pálya(szakasz), Katona József drámaírói gyakorlatának a téma szempontjából releváns kérdéseit is.

A kötetet szerkesztette: Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter

A kötet rendelhető a Kronosz Kiadó oldalán.

 
 

Kapcsolódó anyagok