“Megtalálni önmagunkat a másik szívverésében” – Interjú Cserepes Gyulával

2020 október 18. vasárnap, 8:41

Az ICTUSCORDIS: Modulatio audiovizuális performansz-sorozatban Januš Aleš Luznar saját szívverésének loop-ciklusába invitálja közönségét. A produkció magyarországi bemutatóként október 22-én látható a MU Színházban. Az alkotótársat, Cserepes Gyula táncművészt Bögre Krisztina kérdezte.

Honnan jött az ötlet, hogy az emberi szívet, mint a benső, művészi kifejezés hangszerét vizsgáljátok, és ezt helyezzétek az előadás középpontjába?

Januš Aleš Luznar szlovén zenei producer és DJ, az ICTUSCORDIS sorozat alkotója még 2012 táján keresett meg azzal, hogy a szív hangját szeretné élőben befogni egy mikrofonnal és azt modulálva zenét csinálni. Akkoriban voltam távozóban a ljubljanai En-Knap társulattól és az utolsó munkám egy szóló létrehozása volt. A ritmusra fókuszálva kísérleteztem és ebbe próbáltam bevonni Januš barátom ötletét. Sajnos az akkori technológia még nem volt megfelelő a feladatra. Nagyon sok volt a búgás és sustorgás és alig lehetett hallani a szív hangját.

Januš később két előadásomhoz írt zenét. Legutóbb a Late Night Show című duettnek, amit 2018-ban mutattunk be Egyed Beával a MU Színházban. Ezzel egyidejűleg Januš már aktívan kísérletezett egy új mikrofonnal, ami sokkal jobb minőségű hangot tudott közvetíteni és felvetette, hogy alkalomadtán elővehetnénk a korai, közös kísérletünket. Ugyanabban az évben ősszel bemutatta első ICTUSCORDIS performanszát, ahol a nézők fejhallgatókon keresztül hallgatták az ő szívét és annak hangjából készült zenét. Ezt követően kért fel engem arra, hogy vegyek részt az újabb fázis kidolgozásában vele.

Fotó: Dömölky Dániel

Mesélj az alkotófolyamatról!

A folyamatot hosszas előkészítés előzte meg, melynek során Januš különböző rezidencia programokon fejlesztette tovább azt a technológiát, amit már saját szólójában is használt. Ezzel párhuzamosan én Budapesten készültem fel. Abban az időszakban dolgoztam a MU Színház koprodukciójában készült Rave című új előadásomon, ami legközelebb az ICTUSCORDIS bemutatóját követő estén, október 24-én látható. A próbafolyamatban alkalmazott transz technikát én is gyakoroltam, mivel ezeket az állásokat terveztem használni a Januš-sal.

Végül 2019 októberében a ljubljanai Španski Borci színházban tudtunk együtt kísérletezni. Az első napok során rengeteg apró technológiai kihívást kellett megoldanunk. Az a szenzor, ami az én szívem ritmusát veszi és közvetíti a projektorba, nem kevés fejtörést okozott például. Mivel sok ilyen apróság sokra megy, ezért előfordult, hogy a próbának az ívét úgy megakasztotta egy-egy technikai probléma, hogy szinte elölről kellett kezdenünk az egészet. Amikor sikerült működésre bírni minden eszközt, akkor azzal kísérleteztünk sokat, hogy megfigyeljük és tanulmányozzuk a saját szívünk reakcióit a különböző helyzetekben. Ezt követően váltunk képessé arra, hogy egymás hangjára és ritmusára is figyelni tudjunk. Végső soron minden előadás egy újabb kísérlet, ahol tovább kutatjuk ezt a párbeszédet.

A kutatás két ember szívverésének ritmikus egybeesésén és szinkronizációján alapul. Maga az előadás is része a kutatásnak, vagy már csak a kutatás eredményeinek felhasználása?

Ahogy fentebb már említettem, minden egyes előadás egy további kísérlet. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a kutatás része.

Az előadás tudomány és művészet metszéspontja, ezeket összekötő kapocs. Szerinted a művészetnek feladata reflektálnia a technolgógiai fejlődésre és ennek újabb és újabb eszköztárát beemelni a kortárs művészetbe?

Szerintem a művésznek az a feladata, hogy reflektáljon a korra, amiben él. Jelen pillanatban a technológiai fejlődés markáns, megkerülhetetlen része a kortárs ember életének. Engem művészileg az ember és a rítusok, szokások sokkal jobban foglalkoztatnak, mint a technológia. Azt hiszem ez az érdeklődés tükröződik az alkotói munkásságomban.

Az ICTUSCORDIS egy audiovizuális performansz-sorozat. Lehet már tudni, hogy mi lesz a sorozat következő állomása?

Az ICTUSCORDIS sorozat Januš Aleš Luznar alkotói terméke, nem érzem magam felhatalmazva arra, hogy az ő nevében nyilatkozzak.

Ha egy mondattal/szókapcsolattal kellene leírnod az előadást, mi lenne az?
Elemi.

Az interjút készítette: Bögre Krisztina / MU Színház

Januš Aleš Luznar: ICTUSCORDIS: Modulatio (Magyarországi BEMUTATÓ)
Atelier 21220 – MU Színház: Fragile (BEMUTATÓ)
2020. október 22-én 20:00 órakor a MU Színházban