“A megosztottság lehetetlenné teszi a színházat” – Tompa Gábor levele Dörner Györgynek

2017 január 27. péntek, 18:45

Tompa Gábor igazgató a Kolozsvári Állami Magyar Színház Facebook-oldalán tette közzé, hogy mégsem vesznek részt az Újszínház IV. Keresztény Színházi Fesztiválján. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

Tompa Gábor (Fotó: cotidianul.ro)

Újszínház Budapest

Dörner György igazgató úrnak

Tisztelt Igazgató úr!
Kedves Gyuri!

Régebbi ismeretségünkre való tekintettel személyesen írok neked. Szíves tudomásodra hozom, hogy elhamarkodottan mondtam igent a IV. Keresztény Színházi Fesztivál meghívására, és most visszavonom a beleegyezésemet.

Sok éve nem követem a magyar színházi élet alakulását, meggyőződésem ugyanis, hogy az a megosztottság és eltökélt szembenállás, ami Magyarországon dúl, és ami ez idő szerint a magyar színházi élet egyetlen konszenzusa, magát a színházat teszi lehetetlenné. Nem szeretném, ha a Kolozsvári Magyar Színház társulata egy teljességgel értelmetlen és pusztító diskurzus áldozatává válna.

Gyakorló katolikusként nem tudom támogatni a Keresztény Fesztivált sem, amennyiben a keresztény gondolatot nem a szeretet és befogadás, hanem az erő, az ellenségeskedés és elszigetelődés motiválja.

Nekem személyesen – és vezetésem alatt a Kolozsvári Magyar Színház társulatának is – a világszínház az otthonom. A „külhon” számomra nem a múló és a magyar kultúrára veszélyes divatok világa, hanem az igazán izgalmas, értékes és jelentős nemzetközi együttműködések tere. Én ezt tekintem a szellemi kultúra és az alkotói tett természetes, sőt szükséges közegének. Amiképpen tudod, a Kolozsvári Magyar Színház társulata egyetlen kisebbségi színházként az Európai Színházi Unió tagja, így ebben a minőségében is a kultúrák közötti közeledést fontos célkitűzésének tartja, anélkül azonban, hogy a munka minőségét alávetné bármilyen ideológiának, legyen az éppen uralkodó vagy uralkodásra törő. Nemzetközi színházi fesztiválunkat, amely Interferenciák néven vált ismertté az egész világon, ez a célkitűzés, és, ha tetszik, hit tartja életben, immár tíz éve. Nem a félelem, hanem a szeretet motiválja a munkánkat, és az a meggyőződés, hogy a színház mint közösségi alkotói tett a szabadság és a szelídség iskolája mindannyiunk számára, beleértve a közönséget is.

Megértésedben bízva üdvözöl:

Tompa Gábor

Kolozsvár – San Diego, 2017. január 23.

P.S.

Amerikából írok, itt tanítok évente pár hónapot, ezért néha kissé késve jutnak el hozzám a hírek az otthoni eseményekről.

A csatolt levél fogalmazása közben továbbították Kolozsvárról Francisco Alfonsinnak, a Pour Toujours spanyol vendégszereplőjének levelét, amelyben arról értesít, hogy február elején műtétnek vetik alá. Törölnünk kell a műsorból a tervezett előadásokat. Ettől függetlenül elküldöm neked ezt a levelet, mivel fontosnak tartom, hogy tudomásodra hozzam, hogy a vis maiortól teljesen függetlenül írtam és arra készültem, hogy mindenképp lemondjam a Keresztény Fesztiválon való részvételünket. Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Üdvözöl:

Tompa Gábor