Mi lesz veled Csíki Játékszín? – Közleményt adtak ki a Magyar Színházi Szövetség vezetői

2017 november 09. csütörtök, 23:21

A Magyar Színházi Szövetség vezetői nyilatkozatban foglaltak állást a Csíki Játékszínt érintő költségvetési megvonások ügyében.

Az előzményekről:

Hetek óta foglalkoztatja a Csíkszereda által fenntartott kulturális intézmények dolgozóit, valamint a város és környékének kultúraszerető lakosságát az a polgármesteri hivatal által tervezett átszervezés, amely a többség szerint elhamarkodottan és a megfelelő párbeszédet nélkülözve indult el. A Csíki Székely Múzeum, a Csíki Játékszín és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes működését a helyi költségvetésből biztosítják, ezért érzékenyen érinti az intézményeket, hogy a város 2018-tól sokkal szorosabbra húzná a nadrágszíjat – számolt be a Maszol.

Az átalakításokat a polgármester anyagi okokkal magyarázza, mint mondta, a jövő évtől esedékes 25 százalékos kötelező közalkalmazotti béremelés mellett nem tudja a város azt a finanszírozást nyújtani, mint amire eddig lehetősége volt.

Mindegyik intézménynél átvilágítás zajlott, különös tekintettel a bérköltségekre, a városháza számára pedig új kép alakult ki az intézményi gazdálkodásról – tudtuk meg a polgármestertől.

„Úgy érezzük, hogy néhány dolgot másképp kéne csinálni, látni kell, hogy az utóbbi években az intézményeink költségvetési támogatása látványosan növekedett, közben a város bevételei egyáltalán nem nőttek, helyenként még zsugorodtak is. Úgy gondolom, hogy mi nem nézhetjük karba tett kézzel, hogy a város miként kerül a fizetésképtelenség állapotába. A pillanat amúgy is kedvező, hiszen a Csíki Játékszín menedzseri megbízását ellátó igazgató nyugdíjazás előtt áll, és nekünk is pontosan kell tudnunk, hogy az új menedzsert milyen pályára és milyen forrásokkal várjuk” – ismertette a döntés okait az elöljáró.

A Csíki Játékszín épülete | fotó: Kovács Boglárka

KÖZLEMÉNY:

Alulírottak, a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség vezetői és hozzájuk csatlakozó, a csíkszeredai kollégákkal szolidáris intézményvezetők, független színházi alkotók, társulatvezetők és kulturális menedzserek, aggodalommal figyeljük a Csíki Játékszín körül kialakult fejleményeket és sajtónyilatkozatokat, és legfőképpen az ezt a helyzetet kiváltó jelenséget.

Az 1998-ban létrejött Csíki Játékszín, alapítója, Parászka Miklós irányítása alatt az erdélyi, romániai és összmagyar színházi paletta fontos intézményévé vált, amelyben jelentős alkotók fordultak meg. Adott már otthont országos jelentőségű seregszemlének, a 2014-es Ifesztnek is, öt kiadást megélt gyermek- és ifjúsági színházi fesztiválja, a Lurkó Fesztivál pedig színházaink és bábszínházaink fontos találkozási pontja.

Úgy gondoljuk, hogy az olyan kulturális intézmények, mint a Csíki Játékszín intézménye – akárcsak a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, vagy a sajtóban szintén szóbahozott, Bocsárdi László alapította gyergyói Figura – olyan értéket jelentenek, amelynek esetleges szervezeti átalakításához a legnagyobb körültekintéssel, konkrét hatástanulmányokon alapuló előkészítéssel, nem utolsósorban pedig az érintett alapítókkal, menedzserekkel, művészekkel, háttéralkalmazottakkal, a csíkszeredai közönséggel, szakmai szervezetekkel, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű szakértőkkel való elmélyült és alapos egyeztetést, illetve társadalmi konzultációt követően érdemes csak hozzálátni, annak kockázatát elkerülendő, hogy csorbát szenvedjen ezen intézmények évtizedes, kitartó értékteremtő munkája, intézményi autonómiája, és veszélybe kerüljenek eddigi fejlődésük vitathatatlan eredményei.

Mint kulturális menedzserek, társulat- és intézményvezetők, felelős színházi szakemberek, magunk is tisztában vagyunk azzal, milyen nehéz a fenntartó önkormányzatok helyzete olyan esetekben, amikor a törvényalkotó nem rendel központi forrásokat némely, tetemes többletkiadást jelentő intézkedése mellé – legyen szó akár fizetésemelésről, akár az intézmények által az alkalmazottak után fizetendő járulékok növeléséről –, ezen intézkedések finanszírozását pedig kizárólag a helyi vagy megyei önkormányzatokra terheli. A magunk részéről értjük, hogy az ilyen lépésekkel számos kis- és közepes méretű város önkormányzata kerül rendkívül nehéz helyzetbe. Ugyanakkor még a legsúlyosabb válsághelyzetek esetében sem látunk érvényes alternatívát az érintettekkel való őszinte párbeszédre, az alapos, és szakszerű hatástanulmányon alapuló elmélyült előkészítésre, egy közösség legfontosabb kulturális értékeit képviselő intézményrendszer átszervezése esetében.

Szeretnénk felhívni a kulturális intézményeket fenntartó helyi- és megyei önkormányzatok figyelmét erre az áldatlan helyzetre, és kérjük, hogy amennyiben a kormány intézkedései miatt, valamint saját költségvetési stabilitásuk megőrzése érdekében hasonló lépésekre kényszerülnek, vagyis kulturális intézmények sorsáról kell dönteniük, tegyék azt történelmi felelősségük tudatában, empátiával, a szükséges szakszerűséggel és megfontoltsággal, úgy, hogy ezek intézményi autonómiája, értékteremtő munkája és fejlődési lehetőségei ne csorbuljanak a meghozott intézkedések által.

Egyúttal szeretnénk kifejezni őszinte szakmai szolidaritásunkat is valamennyi csíkszeredai színházi alkotó és táncművész kollégánkkal, e sokféle bizonytalansággal terhelt pillanatban is kívánunk nekik sok erőt, kitartást és töretlen elhivatottságot a csíkszeredai közönség, illetve a színház- és táncművészet szolgálatában kifejtett értékteremtő munkájukhoz!

Tisztelettel, a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség elnöksége nevében:

Balázs Attila, elnök, Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár
Bessenyei Gedő István, ügyvezető elnök, Harag György Társulat, Szatmárnémeti
Czvikker Katalin, titkár, Szigligeti Színház, Nagyvárad
Nagy Pál, külkapcsolatokért felelős alelnök, Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely
Tapasztó Ernő, belkapcsolatokért felelős alelnök, Aradi Kamaraszínház

Továbbá:

Bocsárdi László, Tompa Gábor, Albu István, Novák Eszter, Keresztes Attila, Zakariás Zalán, Visky András, Márton Imola, Stier Péter, Ovidiu Caița, Demeter András István, Ungvári Zrínyi Ildikó, Lázok János, Kovács Levente, Bartha József, Bessenyei István, Nagy Orbán, Czintos József, Márk Nagy Ágota, Mezei Kinga, Burák Ádám, Spiró György, Kovács András Ferenc, Tasnádi István, Lőkös Ildikó, Upor László, Forgách András, Bérczes László, Radnóti Zsuzsa, Darvay Nagy Adrienne, Csirák Csaba, Stuber Andrea, Papp Tímea, Proics Lilla, Lakos Anna, Boros Kinga, Dobák Lívia, Varga Anikó, Szűcs Katalin Ágnes, Zsigmond Andrea, László Beáta Lívia, Zalán Tibor, Müller Péter, Bognár Róbert, Radnai Annamária, Sorin Militaru, Victor Ioan Frunză, Adriana Grand, George Costin, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület, a Magyar Táncművészek Szövetsége Elnöksége, a Színházi Kritikusok Céhe