A táncosok teste másként reagál – Egy kutatásról

2016 november 28. hétfő, 8:16

A Journal of Experimental Psychology beszámolt egy közelmúltban végzett kutatásról, amely a tánc és a mások iránti érzékenység összefüggéseit vizsgálta.

“Is empathy a muscle that you have to train?”

Megállapítást nyert, hogy a táncosok emocionálisan érzékenyebbek a többi embernél. Az eredmények arra is rámutatnak, milyen nagy szerepe van a művészetnek az empátiára való nevelésben.

A vizsgálatban két csoport vett részt. Az egyik hivatásos balett-táncosokból állt, míg a kontrollcsoport tagjai nem rendelkeztek táncos tapasztalattal. A résztvevőknek rövid balett-részleteket mutattak. A csak néhány másodperces, fekete-fehér, néma videofelvételeken a táncosok arca életlen volt, tehát semmilyen arckifejezés nem volt észlelhető. A résztvevőket – akik a mozgó testek látványán kívül másra nem támaszkodhattak –arra kérték, értékeljék saját érzelmi reakcióikat, azaz tetszettek-e nekik a mozdulatok vagy sem, vidámnak vagy szomorúnak találták-e azokat.

twoo

A vizsgálat alanyainak ujjbegyére elektródákat rögzítettek, hogy követni tudják az egyes érzelmi reakciók által kiváltott finom verejtékezési folyamatokat.

Mindkét csoport pontosan „leolvasta” a balett-etűdök által kifejezett érzelmeket. De a verejtékezési válasz és a mozdulatok értékelése kimutatta, hogy a táncosok jóval erősebben reagáltak a látott mozgások érzelmi tartalmára.

„Az a nagyszerű ebben a vizsgálatban, hogy kiderült általa: a táncosok nem csak hogy jobban felismerték az érzelmeket, de a testük is érzékenyebben reagált az általuk látott, érzelmeket kifejező mozdulatokra” – mondja Julia F. Christensen kutató.

A táncosok teste másként reagált a különböző érzelmekre, mint a kontrollcsoport tagjaié. Bebizonyosodott, hogy a táncosokat a testi kifejezés terén szerzett gyakorlat tette érzékenyebbé. Ez rámutat egy érdekes lehetőségre, nevezetesen arra, hogy azok a neurokognitív mechanizmusok, amelyek érzékenyebbé teszik az embereket, fejleszthetők.

Julia F. Christensen, aki sérülése előtt maga is komoly tánctanulmányokat végzett, úgy véli, a kutatás rávilágít arra, miért kellene mindenkinek táncolnia. „Vizsgálatunk eredménye szerint a táncoktatás lehet az egyik módszer arra, hogy az ember jobban megismerje, tudatosítsa érzelmeit. Feltételezhetően a tánc empatikusabbá teszi az embert, mert segítségével megtanul automatikusan és empatikusabban reagálni mások megnyilvánulásaira. Ennek bizonyítása azonban még további vizsgálatokat igényel.”


Színház.org, Dance Magazine, www.washingtonpost.com

(Dance expertise modulates behavioral and psychophysiological responses to affective body movement.
Christensen, Julia F.; Gomila, Antoni; Gaigg, Sebastian B.; Sivarajah, Nithura; Calvo-Merino, Beatriz
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Vol 42(8), Aug 2016,)