Lezárult a Honvéd Együttes ellenőrzése

2018 május 23. szerda, 16:37

Befejezte a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését az Állami Számvevőszék (ÁSZ).

Az ÁSZ megállapította, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A társaság biztosította a szabályszerű működés kereteit. Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság biztosította működésének, gazdálkodásának az átláthatóságát. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek számára előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette. Gazdálkodása nem növelte az államadósságot.

Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Mint az ÁSZ hírportálján olvasható, az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, köztük a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. ellenőrzését is.

A Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.-t a magyar állam tulajdonában álló gazdasági társaságként 2007. július 1-jén alapította az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) jogelődje, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM). Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi jogokat az EMMI és jogelődje, az OKM gyakorolta az MNV Zrt. megbízása alapján. A társaság létrehozásával az alapító célja az évtizedek alatt összegyűjtött hazai és egyetemes kulturális értékek megőrzése, ápolása és képviselete itthon és külföldön, továbbá az előadóművészetek fejlesztése volt. A társaság előadó művészeti társulata a Honvéd Férfikarból és a Honvéd Táncszínházból (2014. július 1-jétől Magyar Nemzeti Táncegyüttes) állt.

A társaság az ellenőrzött időszakban kiemelten közhasznú szervezetként működött, melynek keretében előadóművészeti és kulturális közfeladatot látott el, amelyet vállalkozási tevékenységekkel egészített ki. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Honvéd Együttes Művészeti NKft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogait szabályszerűen kialakította és gyakorolta, ugyanakkor a társaságnak ingyenesen használatba adott eszközökről – a jogszabályi előírások ellenére – nem kötött szerződést. Ezáltal nem biztosította a vagyonnal való elszámoltatás feltételeit.

A társaság a jogszabályok alapján előírt szabályzatokat elkészítette, a tevékenységgel kapcsolatos bevételek és ráfordítások elszámolásait, a kormányzati hiányt nem érintő bevételek kivételével szabályszerűen teljesítette. A vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat szabályszerűen kialakította. A társaság az előírt leltárral a mérlegben szereplő eszközök és források értékét nem támasztotta alá. A mérleg leltárral való alátámasztásának hiánya miatt az Állami Számvevőszék kezdeményezte a gazdasági igazgató felelősségének tisztázását, érvényesítését.

A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. Az előírt tervezési, számviteli beszámolási és közzétételi kötelezettségeit teljesítette, ezzel biztosította működésének, gazdálkodásának az átláthatóságát. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre vonatkozó jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette. A társaságnak az államadósságra befolyással bíró ügylete nem volt. Az ÁSZ jelentésében a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. ügyvezetőjének öt, az emberi erőforrások miniszterének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Forrás: Színház.org / MTI