Felvételt hirdet az Operaház Gyermekkara

2017 január 01. vasárnap, 10:01

A Magyar Állami Operaház felhívása.

Operaház / Fotó: Kollányi Péter

Várják azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik:

– tiszta énekhanggal, jó hallással rendelkeznek;
– 2017 őszén kezdik meg általános iskolai tanulmányaik 1-6. osztályát;
– Budapesten vagy Budapest környékén laknak (bejárásukat a Szülők meg tudják oldani);
– tanulmányi eredményük eléri a 3,8 szintet vagy jó rendű a szöveges értékelésük;
– magatartásuk minimum „jó” rendű.

A Gyermek iskolai oktatását a VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola vállalja. Az iskolába való beiratkozás nem feltétele a felvételnek, de ajánlott.

A jelentkezéskor kérik, küldjék el az alábbi információkat:
– a gyermek neve, életkora (jelenlegi osztálya);
– eddigi zenei tanulmányai (ének-zene tagozat, hangszer, szolfézs);
– a szülők elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám)

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címekre várják: gyermekkar@opera.hu; info@erkelferenc.hu

Az első osztályba jelentkezők jelentkezési határideje: 2017. február 28.

A képességmérő meghallgatásokkal kapcsolatos további információkat a jelentkezőkkel e-mailben egyeztetik. Az iskolai beiratkozás ideje: 2017. április folyamán.

Felsőbb osztályba jelentkezők jelentkezési határideje: 2017. április 15.

A meghallgatás anyaga:

1-2. osztály:
– 4-5 gyermekdal vagy népdal tiszta éneklése;
– hallásvizsgálat adott hangok, hangközök visszaéneklésével;
– rövid dallam visszaéneklése;
– rövid ritmus visszatapsolása;
– egy rövid vers vagy mondóka elmondása

3. osztálytól:
– 4-5 népdal, vagy (felsőbb osztályban klasszikus dal) tiszta éneklése;
– hangközök és dallam visszaéneklése;
– ritmus visszatapsolása (korosztálytól függő nehézséggel);
– korosztálynak megfelelő (ének-zene tagozatos vagy szolfézs órán tanult);
– elméleti anyag ismerete (hangközök, hangsorok, hangnemek, ritmusképletek)

Amennyiben az énekhang és egyéb képességek szerint a Gyermek megfelel az elvárásoknak, de elméleti tudása hiányos, pótolnia kell azt a további felkészülés zökkenőmentessége érdekében!

További információ: Trecskó Beáta / e-mail: trecskobeata@opera.hu / telefon: +36 20 467 41 36