Világosítót keres a Győri Nemzeti Színház

2017 február 14. kedd, 13:33

A Győri Nemzeti Színház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet világosító munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a Színházban készülő és műsoron lévő előadások, produkciók, próbák világítási
feladatainak ellátása (színpadi, fejgépes, táblás feladatok), a Színház világítástechnikai
eszközeinek szakszerű használata, rendezői instrukcióknak megfelelő kezelése, beállítása.
Szakképzettségének megfelelően közreműködik a produkciókhoz szükséges eszközök
elkészítésében, beszerelésében és működtetésében (pl. futófény, füstgép, stb.). Közvetlen
felettese irányításával elvégzi a rendszeres karbantartási feladatokat, javításokat, különös
figyelemmel a szabványossági előírásokra. Munkáját munkaidőkeretben végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, villamos-ipari végzettség (erősáramú)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Elektronikai műszerész és világosítói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével
(9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 660-1/2017. , valamint a munkakör
megnevezését: világosító.
vagy
• Elektronikus úton Pelikán Alexandra részére a pelikanalexandra@gyoriszinhaz.hu Email
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.gyor.hu
• www.gyoriszinhaz.hu