Kisegítő kellékes-bútorost keres az Operaház

2017 március 13. hétfő, 14:36

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet kisegítő kellékes-bútoros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kelléktár vezető, valamint a főkellékes-bútoros irányítása mellett a Kelléktár operatív feladatainak (kellékezés, szállítás, raktározás, karbantartás) művészeti igények és szcenárium szerinti végrehajtása a MÁO és létesítményeiben, illetve esetlegesen vidéki kitelepülésein.

Fotó: Kollányi Péter

Fotó: Kollányi Péter

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet,
• büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középiskola/gimnázium,
• angol nyelv társalgási szintű ismerete
• színházi, vagy filmgyártási területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-442-2/2017/13 , valamint a munkakör megnevezését: kisegítő kellékes-bútoros.
vagy
• Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően bizottság véleményezése által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán, az át nem vett pályázatok 90 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Két műszakos munkarend. 8 órás illetmény: havi bruttó 250.000.- Ft (állandó pótlékokkal együtt). Kedvezményes adózási lehetőség (Ekho). Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 4.

 
 

Kapcsolódó anyagok