Parókakészítőt keres az Operaház

2017 április 07. péntek, 16:41

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet parókakészítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 , Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A főparóka-készítő irányítása mellett a Parókaműhelyt érintő szakmai és operatív feladatok végrehajtása: parókák, szakállak, bajuszok gyártása, elhasználódott parókák felújítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– szakmunkásképző intézet,
– büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– középiskola/gimnázium, fodrász végzettség,
– parókakészítésben szerzett tapasztalat
– színházi / filmes területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, a pályázó saját nyilatkozata
büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos
személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 06-1-814-7245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061
Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: H-546-2/2017/13 , valamint a munkakör megnevezését: parókakészítő .
vagy
– Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül
vagy
– Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, , Hajós utca 11. Üzemház
3. emelet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a benyújtási határidőt követően bizottság véleményezése által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán, az át nem vett pályázatok 90 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Sminkes és maszkos képzés keretében parókakészítést tanult, de ezen felüli gyakorlattal nem rendelkező
pályázók jelentkezését is várják. A jelentkezőknek próbamunkára is számítaniuk kell. Általános
munkarend. 8 órás illetmény: havi bruttó 250.000.- Ft (állandó pótlékokkal együtt). Kedvezményes adózási lehetőség (Ekho). Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.