Gazdasági szakalkalmazottat keres a Győri Nemzeti Színház

2017 április 08. szombat, 15:17

A Győri Balett pályázatot hirdet “gazdasági szakalkalmazott, csoportvezetői megbízással” munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 11. §-ában foglaltak szerinti munkakörébe tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokat. Gondoskodik az intézményi költségvetés tervezet és költségvetés határidőre történő elkészítéséről, a költségvetés elfogadását követően gondoskodik a költségvetési előirányzatok teljesítéséről, betartásáról, a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó beszámolók, adatszolgáltatások, statisztikák határidőre történő elkészítéséről. Segíti az intézményvezetést a rendelkezésre álló források bővítésében, azok hatékony felhasználásában. Gondoskodik az intézményi vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és gazdálkodási feladatok ellátásról. Gondoskodik az illetményszámfejtéssel, személyi juttatásokkal, munkaerő gazdálkodással kapcsolatos intézményi feladatok ellátásáról. A fenntartó önkormányzat ellenőrzési osztálya által és a belső ellenőrzés során feltárt gazdálkodási hiányosságokról az igazgatót tájékoztatja, javaslatot tesz a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében. Irányítja a gazdasági ügyvitelt ellátó operatív csoport munkáját, tervezi, szervezi, irányítja és értékeli az intézmény gazdálkodását.

Győri Nemzeti Színház

Győri Nemzeti Színház

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli végzettség,államháztartási mérlegképes oklevél,
• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználói szintű gazdasági-ügyviteli számítógépes programok alkalmazása,
• magyar állampolgár vagy külön jogszabály sz. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• betöltött 18. életév
• kulturális, művészeti terület iránti érdeklődés
• fegyelmezettség, határozottság, terhelhetőség, rugalmasság, empatikus készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, költségvetési területre szóló közgazdász végzettség,
• költségvetési előadó-művészeti vagy egyéb kulturális szervezetnél szerzett költségvetési szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél és a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló okiratok másolatai
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Győri Balett címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-48/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági szakalkalmazott, csoportvezetői megbízással.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 20.