Több állást is hirdet a Budapesti Operettszínház

2017 május 14. vasárnap, 15:53
Főkönyvi könyvelőt, a gazdasági igazgató műszaki-üzemeltetési helyettesét és főpénztáros munkatársat keres az Operettszínház.

Budapesti Operettszínház

Budapesti Operettszínház


Budapesti Operettszínház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet “Gazdasági igazgató műszaki-üzemeltetési helyettese” beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ UTCA 17.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– ellátja a műszaki és intézményüzemeltetési feladatok adminisztratív irányítását
– koordinálja a műszaki-üzemeltetési terület beszerzéseinek tervezését és lebonyolítását
– előkészíti és felügyeli a műszaki-üzemeltetési területen tervezett közbeszerzéseket

Pályázati feltételek:

– felsőfokú végzettség (műszaki vagy gazdasági szakirányú)
– legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
– számítógépes irodai programok felhasználó szintű ismerete
– kiváló kommunikációs képesség (írásban és szóban egyaránt)
– pontos, precíz, önálló munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– közbeszerzési gyakorlat
– színházi műszaki terület ismerete
– színházi üzemeltetési terület ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a Budapesti Operettszínház címére történő megküldéssel (1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ UTCA 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Gazdasági igazgató műszaki-üzemeltetési helyettese

vagy

Elektronikus úton Bacsa Szilvia részére a bacsa.szilvia@operett.hu e-mail címen keresztül (másolatban oros.peter@operett.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Budapesti Operettszínház Gazdasági Igazgatóságának pénzügyi és számviteli csoportjába főkönyvi könyvelő munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
– legalább középfokú végzettség (gazdasági vagy pénzügyi szakirányú)
– magas szintű államháztartási szakismeret
– államháztartási intézményben szerzett gyakorlat
– számítógépes irodai programok felhasználó szintű ismerete
– kiváló kommunikációs képesség (írásban és szóban egyaránt)
– pontos, precíz, önálló munkavégzés

Előnyt jelent:
– államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
– előadó-művészeti intézményben szerzett gyakorlat
– szakirányú tapasztalat

Feladatkör:
Főkönyvi könyvelői feladatok ellátása, amely magába foglalja többek között a Színház főkönyvi programjában történő szállító- és vevőanalitika folyamatos vezetését, a beérkező számlák számszaki és tartalmi ellenőrzését, azok iktatását és gazdasági eseménnyel történő felruházását, az anyagbeszerzők elszámoltatását, a belföldi turnék utókalkulációjának valamint a produkciók évados utókalkulációjának elkészítését, a leltározásban történő részvételt.

A foglalkoztatás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Az állás 2017. június 1-től tölthető be.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet a kiss.gabriella@operett.hu email címen, 2017. május 24-ig.

A pályázatok elbírálása: 2017. május 31.

A Budapesti Operettszínház Gazdasági Igazgatóságának pénzügyi és számviteli csoportjába főpénztáros munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
– legalább középfokú végzettség (gazdasági vagy pénzügyi szakirányú)
– számítógépes irodai programok felhasználó szintű ismerete
– ügyfélközpontúság, kapcsolatteremtő képesség
– kiváló kommunikációs képesség (írásban és szóban egyaránt)
– pontos, precíz, önálló munkavégzés

Előnyt jelent:
– felsőfokú végzettség
– előadó-művészeti intézményben szerzett gyakorlat
– szakirányú tapasztalat

Feladatkör:
Főpénztári feladatok ellátása, amely magába foglalja többek között a pénztári kiadási és bevételi bizonylatainak kiállítását, az utólagos elszámolásra kiadott előlegek, a készpénzfizetést helyettesítő utalványok nyilvántartását, a valutapénztár vezetését, a napi pénztárkészlet feltöltését, a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartást, az éves statisztikai adatszolgáltatás elkészítését, a fizetendő jogdíjak elszámolását, az előadásokhoz kapcsolódó kis és nagyjogos szerződések, továbbá a különböző készpénzfizetést helyettesítő eszközök elfogadásával kapcsolatos szerződések nyilvántartását.

A foglalkoztatás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik; Gyesen lévő közalkalmazott helyettesítésére szól.

Az állás 2017. június 1-től tölthető be.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet a kiss.gabriella@operett.hu email címen, 2017. május 24-ig.

A pályázatok elbírálása: 2017. május 31.

 
 

Kapcsolódó anyagok