Vezetőt keres a Bihari János Táncegyüttes

2017 július 21. péntek, 15:48

A Bihari János Táncegyüttes nyílt pályázatot ír ki férfi és női művészeti vezetői pozíció betöltésére. A felnőtt együttes mellett betöltendő poszt 2017 szeptemberétől 3 éves, határozott időtartamra szól, mely az időtartam lejártával meghosszabbítható vagy újra pályáztatható.

Bihari János Táncegyüttes (fotó: Czimbal Gyula, MTI)

Bihari János Táncegyüttes (fotó: Czimbal Gyula, MTI)

Az elvárt művészeti koncepció alapelvei
• a Biharis múlt hagyományainak tiszteletben tartása, gondozása
• az együttes nyitott műhelyként való működtetése (lehetőség biztosítása vendég koreográfusok számára)
• az autentikus magyar néptánc ismeretének elmélyítése és színpadra alkalmazása, emellett az együttes táncszínházi hagyományainak őrzése, továbbvitele.

Feladatok, elvárások
• a művészeti koncepció kidolgozása, egyeztetése
• a felnőtt együttes művészeti működéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása
• együttműködés, valamint egyértelmű, aktív és rendszeres kommunikáció az együttes tagjaival, a Bihari János Kulturális Egyesület és Művészeti Iskola vezetőségével
• részletes próbarend megtervezése, kihirdetése, szervezése, azok betartása, a próbákon aktív részvétel
• különböző tánctechnikák beépítése a próbák sorába (például: balett, Molnár-technika, kortárs tánctechnikák)
• új táncanyag folyamatos, rendszeres megismertetése
• az együttes műsorainak összeállítása
• részvétel az együttes műsorain, turnéin
• részvétel az együttes és a „Bihari-család” egyéb rendezvényein, programjain, segítségnyújtás azok megszervezésében
• csapatépítés

A pályázat benyújtásának követelményei
• a pályázók szakmai életrajza
• megfelelő szakmai végzettség igazolása
• hároméves művészeti koncepció-terv, amely tartalmazza a kitűzött művészeti célokat, a megismerendő táncanyagokat, a meghívandó koreográfusok, oktatók névsorára vonatkozó elképzeléseket, a tanítás módszertanát, az együttes munkarendjének kialakítására vonatkozó stratégiát

A benyújtás határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázati anyagot elektronikusan a palyazat@bihari.hu, vagy papír alapon a 1072 Budapest, Akácfa utca 32. címre kérjük beküldeni. A pályázatot az együttes tagjaiból és vezetéséből álló bizottság bírálja el, szükség szerint az írásbeli anyagot szóbeli meghallgatásokkal kiegészítve.

Az elbírálás határideje: 2017. szeptember 11.

Egyéb információk
Az együttes jelenlegi próbarendje hétfő-szerda-péntek 19:00-21:30.
Díjazás: megegyezés szerint.

Pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető
• Prohászka Ágnes – +36 20 916 8980
• Fazekas Anna – +36 70 636 1763
• Siptár Dániel – +36 30 911 9307
• Menczinger Mihály – +36 20 374 8405