Rendezvényszervezőt keres az Operaház

2017 október 07. szombat, 14:21

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet rendezvényszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű legfeljebb 2020.02.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

Fotó: Kollányi Péter/MTI

Fotó: Kollányi Péter/MTI

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Magyar Állami Operaház létesítményeiben, továbbá külső helyszíneken megtartásra kerülő éves, havi rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A rendezvények, programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés. Ezen belül: az együttműködő partnerek felkutatása, megállapodások előkészítése, belső egyeztetések lefolytatása, költségvetés összeállítása, külső szolgáltatások megrendelése, ügyintézése, a belső feltételek rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése. A Magyar Állami Operaház létesítményeinek helységei, mint rendezvény helyszínek értékesítése, bérbeadása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, bölcsészettudományi/társadalomtudományi/jogi/gazdaságtudományi/pedagógiai képzési területeken szerzett felsőfokú iskolai végzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Rendezvényszervezés területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Büntetlen előélet
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Rendezvényszervező (OKJ-s) végzettség.

Elvárt kompetenciák:
• Párhuzamosan végzendő feladatok maximális odafigyeléssel történő ellátásának képessége,
• önálló munkavégzés képessége, ezzel egyidejűleg csapatmunkában történő proaktív közreműködés.

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Egyéb világnyelvek társalgási szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalatokat cégek, rendezvények neveinek feltüntetésével, magyar és angol nyelvű motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyelvvizsga (középfokú, B2 (C) típusú) bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor
nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően véleményező bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A hiányos pályázati anyagokkal kapcsolatban hiánypótlásra nem szólítjuk fel a pályázókat, ezeket
a pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A munkakör helyettesítés okán kerül meghirdetésre.
Próbaidő 4 hónap.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 5.

 
 

Kapcsolódó anyagok