Tizedik alkalommal hirdették meg az Országos Dráma Tanulmányi Versenyt

2017 november 23. csütörtök, 11:44

A Theatrum Scholae Alapítvány 9-10. évfolyamos középiskolás tanulók jelentkezését várja.

 

VERSENYKIÍRÁS A 2017/2018-as TANÉVRE
A verseny címe: X. Országos Dráma Tanulmányi Verseny
A verseny meghirdetője: Theatrum Scholae Alapítvány

A verseny célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9.-10. évfolyam
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot. A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs.

A fordulók témái és az ajánlott irodalom innen tölthetők le.

Az első fordulónak a Toldy Ferenc Gimnázium ad otthont

Az első fordulónak a Toldy Ferenc Gimnázium ad otthont

Időpontok:
I. forduló: 2018. február 14. szerda, 14.00
II. forduló beadási határideje: 2018. március 30.
III. forduló: 2018. május 12. szombat Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): E-mailben 2018. január 25-ig a odtv18@gmail.com küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek), illetve postai úton a 1085 Horánszky utca 11. címre.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2018. február 14. szerda 14.00
Helyszíne: Budapest – Toldy Ferenc Gimnázium
További helyszínek: a jelentkező iskolák szervezik
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
– Feladatlap megoldása a következő témakörökből:
– Színház- és drámatörténet
– Színház- és drámaelmélet
– Színházi műfajok.
– A feladatlap témája a megadott irodalom mentén az antik görög dráma és annak utóélete

2. forduló: 2018. március 30. (a pályamunkák beérkezésének határideje)
A pályamunka témája:
Egy a versenyző által élőben látott előadás elemző bemutatása 3-5 oldal terjedelemben.
(elméleti feladat)

VAGY

A versenyzők feladata bármely fent említett drámából egy szabadon választott részlet vagy téma felhasználásával készült 3-5 perces egyéni vagy csoportos jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi műfajban.
(gyakorlati feladat)

3. forduló: 2018. május 12. szombat 10.00 – 18.00 Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
– Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont).
– Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után)
– Esetleg: a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
– Esetleg: az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések.
– Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:
– előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont),
– kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).

Az előkészített, egyéni színpadi produkciónál a versenyző egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság feladatokat állít össze. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással) 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a tételek közül.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az első fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Közülük a legjobb 20 diák vehet részt a döntőben.

Az eredmények közzétételének módja: minden iskola levélben értesül a tanulók eredményeiről, valamint közzé is teszik azt a www.kimi.hu-n.

Díjazás: könyv, DVD, színházjegy

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
Theatrum Scholae Alapítvány: 1085 Horánszky utca 11., odtv18@gmail.com
Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844