Díszletlakatost keres az Operaház

2018 február 06. kedd, 14:42

A Magyar Állami Operaház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet….

… 1097 Budapest Ecseri út 14-16.
Lakatosműhely
díszletlakatos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fődíszletlakatos irányítása mellett részt vesz a Lakatosműhely szakmai és operatív feladataiban (a díszletek, kellékek tervek szerinti legyártása, az anyagok és díszletelemek műhelyen belüli mozgatása). A beérkező anyagok és díszletelemek mozgatása az Operaház és létesítményeiben, illetve külső helyszíneken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, lakatos / fémipari szakképesítés vagy középfokú végzettség és hegesztő szakképesítés,
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középiskola/gimnázium,
  • színházi / filmes díszletgyártás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206-2/2018/MUSZAK , valamint a munkakör megnevezését: díszletlakatos. •

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206-2/2018/MUSZAK, valamint a munkakör megnevezését: díszletlakatos.

  • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu e-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően bizottság véleményezése által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. A jelentkezőknek próbamunkára is számítaniuk kell. Illetmény havi bruttó 250.000.- Ft (állandó pótlékokkal együtt.) + juttatások.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

 

 
 

Kapcsolódó anyagok