Kisegítő fodrászt keres az Operaház

2018 február 09. péntek, 14:08

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet kisegítő fodrász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fodrásztár vezető és a főfodrász irányítása mellett fodrász feladatok ellátása, parókák megfésülése, szakállak és bajuszok benyírása előadásokon, koncerteken és próbákon a MÁO és létesítményeiben, illetve esetlegesen vidéki kitelepülésein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, fodrász,
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középiskola/gimnázium,
  • színházi fodrász – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • 3 éves fodrász képzésben való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 426-2/2018/MUSZAK , valamint a munkakör megnevezését: kisegítő fodrász. •        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 426-2/2018/MUSZAK, valamint a munkakör megnevezését: kisegítő fodrász.

  • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu e-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően bizottság véleményezése által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. A jelentkezőknek próbamunkára is számítaniuk kell. Több műszakos munkarend. Napi 8 órás munkaidő. Az illetmény havi bruttó 250.000.- Ft (állandó pótlékokkal együtt) + juttatások. Kedvezményes adózási lehetőség (Ekho).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 30.

 

 
 

Kapcsolódó anyagok