Kellékest és bútorost keres a Győri Nemzeti Színház

2018 június 17. vasárnap, 14:03

A Győri Nemzeti Színház pályázatot hirdet 2 fő kellékes és bútoros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a Színházban készülő és műsoron lévő előadások, produkciók, próbák kellékes és bútoros tevékenységeinek rendezői és tervezői instrukciók szerinti ellátása (előkészítés, gyorsváltozás), a kellékek és bútorok válogatása, szükség esetén készítése, a próbák felügyelete, a fogyó kellékek napi beszerzése, elkészítése. Szükség szerint zenekari berendezői feladatokat is ellát (hangszerek, egyéb zenekari eszközök tárolása, szállítása). Gondoskodik a berendezések, eszközök szakszerű kezeléséről, tárolásáról, elvégzi a szükséges karbantartást, javítást. Munkaidejét munkaidőkeretben végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
* Szakmunkásképző intézet, bútorasztalos vagy lakatos szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* Kreativitás, kézügyesség
* Hasonló területen szerzett (bútor-/kellékgyártás) – Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
* Fényképes szakmai önéletrajz
* Végzettséget igazoló bizonyítványok, dokumentumok másolatai
* 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
* Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével
(9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 660-6/2018., valamint a munkakör
megnevezését: kellékes és bútoros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

 
 

Kapcsolódó anyagok