Marketing- és kommunikációs vezetőt keres a Trafó

2018 július 22. vasárnap, 11:17

A Trafó KMH Nonprofit Kft. pályázatot hirdet marketing- és kommunikációs vezetői munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: 1094 Budapest, Liliom utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A menedzsment által megfogalmazott elképzelések és elérni kívánt célok alapján kidolgozza a TRAFÓ marketing- és kommunikációs stratégiáját, felügyeli a marketing- és kommunikációs tevékenységet;
 • Gondoskodik az egyes produkciók, kiállítások marketing- és kommunikációs feladatainak koordinálásáról és felügyeletéről, illetve a feladatok megfelelő ellátásáról;
 • Irányítja és felügyeli a TRAFÓ PR tevékenységét, ezen belül kiemelten sajtómegjelenéseit, médiaeseményei szervezését, meghatározza a hazai és nemzetközi sajtókapcsolatok kiépítésének irányait és felügyeli ennek megvalósítását;
 • Irányítja és felügyeli a TRAFÓ reklámtevékenységét, ezen belül kiemelten a médiatervezési és médiavásárlási feladatokat és ennek megvalósítását;
 • Irányítja és felügyeli a TRAFÓ online (digitális) marketing tevékenységét, felügyeli a megvalósítást;
 • Ellátja a honlap marketing- és kommunikációs csoport által kezelt felületeinek felügyeletét;
 • Gondoskodik a TRAFÓ arculatának kialakításáról és fejlesztéséről, irányítja a kreatív terveztetést és kivitelezést;
 • Irányítja és felügyeli a TRAFÓ marketing feladatkörbe tartozó gyártási (nyomdai és egyéb) tevékenységének szervezését;
 • Felügyeli a rendszeres, a premiereket érintő, illetve az időszaki, rendhagyó és exkluzív kiadványokkal, kreatív anyagokkal kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátását (tervezését, megírását, szerkesztését, lektorálását stb.),
 • Kialakítja a TRAFÓ belső, önálló média-portfólióját, illetve felügyeli ennek megvalósítását;
 • Kidolgozza a TRAFÓ hűség- és támogatói programját, továbbá a menedzsmenttel együttműködve közreműködik a TRAFÓ szponzori- és mecénás körének kiépítésében;
 • Előkészíti az ügyvezető döntési és jóváhagyási hatáskörébe tartozó azon ügyeket, amelyek a közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozó szervezeti egység feladatkörébe tartoznak;
 • Személyes szerepvállalásával közreműködik az egyes részterületek közötti kapcsolattartásban, így különös tekintettel, a TRAFÓ művészeivel, marketingés kommunikációs, közönségszervezési, produkciós, informatikai és humán szakterület, valamint pénzügyi-és gazdasági területeivel.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség;
 • Angol nyelvből minimum középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, marketing- és kommunikációs szaknyelv ismerete;
 • Legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • Legalább 2 év vezetői tapasztalat;
 • Felhőszolgáltatások, szöveg-, prezentáció- és táblázatszerkesztő; valamint képszerkesztő programok felhasználói szintű ismerete asztali gépen és mobil eszközön egyaránt,
 •  Büntetlen előélet

  A pályázatnak részletesen kell szólnia:

 • A TRAFÓ adottságainak figyelembe vételével a pályázó által megvalósítani kívánt marketing- és kommunikációs koncepcióról;
 • Az intézmény arculatával kapcsolatos elképzelésekről;
 • Az intézmény márkaépítésére vonatkozó elképzelésekről;
 • Újszerű marketing- és kommunikációs eszközök alkalmazására vonatkozó elképzelésekről és a TRAFÓ merchandising tevékenységével kapcsolatos ötletekről;
 • A TRAFÓ szponzorációjára vonatkozó stratégiájáról;
 • A TRAFÓ nemzetközi kommunikációjára vonatkozó elképzeléseiről.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél;
 • Szakmai vezetői elképzelés;
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolat;
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolat;
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 • Fizetési igény megadása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető a szilvik@trafo.hu e-mailcímen.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a TRAFÓ KMH Nkft. címére történő megküldésével (1094 Budapest, Liliom utca 41.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: marketing- és kommunikációs vezető.
vagy Elektronikus úton az allas@trafo.hu e-mail címen keresztül
vagy Személyesen: TRAFÓ Gazdasági Osztály, 1094 Budapest, Liliom utca 41.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a TRAFÓ ügyvezetője s az általa felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.
A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.