Ügyelőt keres a debreceni színház

2018 október 06. szombat, 15:06

Állásajánlat.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2019.07.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– -A próbafolyamat és az előadások alatt a rendező munkájának segítése, felügyelése
– -A közreműködők részvételének koordinálása
– -Közreműködői lapok vezetése, továbbítása az illetékes kollégáknak
– -Együttműködik a színpad kiszolgálásában résztvevő kollégákkal

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Középiskola/gimnázium,

Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű magabiztos kottaolvasás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– • fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul
– iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
– kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 7

A pályázat anyaga itt tölthető le.

 
 

Kapcsolódó anyagok