Fiatalok számára írt ki drámapályázatot a Budapest Bábszínház

2019 február 22. péntek, 14:15

Drámapályázatot hirdet a Budapest Bábszínház fennállásának 70. évfordulója alkalmából. A felhívásra fiatal szerzők jelentkezését várják.

 

Pályázat kiírója: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

Pályázók köre: 1984. január 1. napja és 2003. január 1. napja között született olyan természetes személyek, akik anyanyelvi szinten beszélnek magyarul.

Nem vehetnek részt a pályázaton a Budapest Bábszínház munkavállalói és hozzátartozóik, a Budapest Bábszínház Felügyelő Bizottságának tagjai és hozzátartozóik, továbbá a szakmai zsűri tagjai és hozzátartozóik.

A pályázat célja:

A fiatal drámaírók támogatása és egyúttal olyan új bábszínpadi művek megszületésének elősegítése, amelyek kifejezetten a 13-18 éves korosztálynak szólnak, az ő problémáikat állítják a középpontba.

Fotó: Budapest Bábszínház

Fotó: Budapest Bábszínház

A pályázati feltételek:

Kizárólag olyan magyar nyelvű színdarab nyújtható be, amely még semmilyen formában nem lett nyilvánosságra hozva (saját Facebook vagy egyéb közösségi oldalon sem), nem mutatták be színpadon, illetve nyilvános előadási vagy egyéb felhasználási jogával más felhasználó nem rendelkezik. Nem kizáró ok, ha a mű már más pályázatra be lett nyújtva, de ott nem nyert díjat.

Egy pályázó csak egy művel nevezhet.

A pályázat nyílt jeligés, azaz a pályázó köteles egy jeligét választani. A pályázó személyes adatait kizárólag a beérkezéseket feldolgozó, rendszerező munkavállalók ismerik meg. A szakmai zsűri a pályázati műveket anonim módon, jeligével kapja meg.

A pályázaton való részvételhez nevezési díj nincsen.

A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A pályaműveket 2019. május 31-én éjfélig lehet kizárólag elektronikus formában, az erre kialakított, a Budapest Bábszínház honlapján megtalálható online regisztrációs felületen beadni.

A pályázónak hiánytalanul ki kell töltenie és aláírt formában a pályázati művel együtt fel kell töltenie a következő nyilatkozat formulákat:

– Nyilatkozat arról, hogy a szerző kizárólagosan és egyedül alkotta a pályázatra beadott művet oly módon, hogy mások személyiségi és szerzői jogait nem sértette meg, valamint arról, hogy más pályázaton díjat nem nyert.

– Ha a pályázó a pályázat beadása napján 16. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem, akkor köteles egy a törvényes képviselője által kitöltött és aláírt, a pályázaton történő részvételhez hozzájáruló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni.

A pályázati mű fájlneve a pályázati mű jeligéje legyen.

A pályázati mű és a nyilatkozatok csak pdf formában tölthetőek fel. A feltöltendő dokumentumok együttes maximális mérete 128 MB lehet. A pályázónak a lent meghatározott online felületen a regisztrációs mező megfelelő kitöltésével regisztrálnia kell ahhoz, hogy pályázatát és annak mellékleteit feltölthesse.

Az online felület elérési útvonala: https://dramapalyazat.budapestbabszinhaz.hu/

Érvényes pályázat benyújtásának feltételei:

a személyes adatok hiánytalan és pontos kitöltése
a jelige megadása a regisztrációs felületen
a pályamű pdf formátumú feltöltése a regisztrációs felületen
a pályázati kiírás mellékleteként megtalálható kötelező nyilatkozatok hiánytalan és pontos kitöltése és aláírt pdf formátumú feltöltése.
A pályaművek elbírálása:

A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri tagjai:

Dobák Lívia, dramaturg
Nánay István, kritikus
Tasnádi István, író

A zsűri szótöbbséggel dönt, döntését nem köteles indokolni és a döntése ellen sem fellebbezésnek, sem más jellegű panasznak, kifogásolásnak nincs helye.

A teljes kiírás itt található.