Ügyelőt és rendezőasszisztenst keres a Csokonai Színház

2019 augusztus 02. péntek, 14:51

Álláshirdetés.

Ügyelő:

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Tar Éva Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, az (52) 417-811-os telefonszámon.

Debreceni Csokonai Színház
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
ügyelő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020.07.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A próbafolyamat és az előadások alatt a rendező munkájának a segítése, felügyelése. A közreműködők részvételének a koordinálása. Közreműködői lapok vezetése, továbbítása az illetékes kollégák felé, valamint együttműködik a színpad kiszolgálásában résztvevő kollégákkal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Csapatban való munkavégzés, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
• kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. június 24.
• Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. június 24.

Rendezőasszisztens:

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Tar Éva Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, az (52) 417-811-os telefonszámon.

Debreceni Csokonai Színház
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
színházi rendezőasszisztens munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020.07.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A színházi előadásokban a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni, támogatni, valamint egyéb szakmaspecifikus feladatokat ellátni, továbbá az előadások játszása során a rendezőt helyettesíteni, felújító és beugrópróbákat tartani, az előadás minősgére ügyelni.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Szakirányú előadó-művészeti szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Magabiztos kottaolvasás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
• kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. június 24.
• Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. június 24.