Alkotás és/vagy szociális munka? – Közösségi művészeti szimpózium a Fűszer & Csemegében

2020 január 14. kedd, 21:56

A pécsi Murál Morál Egyesület és az Utca-SzAK (Színházi Alkotó Közösség) közös szervezésében valósul meg januárban ez a közösségi művészeti szimpózium, melynek célja a közösségi művészetek társadalomformáló hatásának bemutatása előadásokon és műhelymunkán keresztül.

A program előadói és meghívott műhelyvezetői a téma jeles hazai képviselői, gyakorló szakemberek:

Oblath Márton, www.parforum.hu, www.sajatszinhaz.org
Csoszó Gabriella www.sajatszinhaz.org/jovokep/fotohang
Rimóczi István, www.belamuhely.com
Simon Balázs, www.utcaszak.hu
Scholtz Krisztina, www.facebook.com/nemprivat.szinhaz
Katona Krisztina, www.muralmoral.hu, www.facebook.com/MuralMoral


Az UTCASZAK feéhívása

A tervezett program:

Január 18. szombat

10:00-13:00 Előadások

10:00-10:50 Művészet és közösségfejlesztés a Sajátszínház projekt részvételi művészeti programjaiban, Oblath Márton, szociológus-kutató, Parforum Részvételi Kutatóműhely

11:00-11:50 „Alkotói identitások” – a részvételi színház kihívásai és hatása zárt intézetekben és észak-magyarországi szegregált közösségekben, Molnár-Keresztyén Gabriella és Simon Balázs, színházrendezők, Utca-SZAK Kulturális Egyesület

12:00-12:50 Közösségi falfestés hátrányos helyzetű csoportokkal, a Murál Morál Módszer mint komplex személyiség-és közösségfejlesztő eszköz, Katona Krisztina, szakmai vezető, Murál Morál Egyesület

13:00-14:00 Ebéd helyben

14:00-16:00 Műhelyek

A) műhelyvezetők: Molnár-Keresztyén Gabriella és Simon Balázs
Miről az amiről nem beszéltek? Egy lehetséges gyakorlatsor a közösség súlyponti témáinak játéktérbe emelésére.

B) Közösségi festés a Murál Morál Módszer alkalmazásával – műhelyvezető: Katona Krisztina

Kapcsolódás magunkhoz és egymáshoz egyéni, páros és egészcsoportos alkotás útján. Egy kis ízelítő a Murál Morál Módszer alapelveiből, szellemiségéből. Egy nagy közös festmény megalkotása egy számunkra fontos témáról.

16:00-17:00 A műhelyek összegző bemutatása, napzáró fórum

Január 19. vasárnap

10:00-13:00 Előadások

10:00-10:50 A részvétel képei – a fotóhangtól a kollázsokig, Csoszó Gabriella, fotós, művésztanár, aktivista

11:00-11:50 Fórumszínház mint a közösségépítés és a társadalmi változás eszköze különböző közösségekkel. Scholtz Krisztina, tréner, Nem Privát Színház

12:00-12:50 Csendből a hangba. Rimóczi István, szakmai vezető, Bélaműhely Sound Art

13:00-14:00 Ebéd helyben

14:00-16:00 Műhelyek

A) A részvétel képei – a fotóhangtól a kollázsokig – műhelyvezető: Csoszó Gabriella
Az egy-egy felvetett témára készített képeink új kérdéseket hozhatnak, új formát kapnak, hogy új valóságot alkothassunk belőlük. Szenvedélyes viszonyunk a valósághoz csak az első lépés.
Fotózunk, nyomtatunk, szerkesztünk, újraalkotunk, kollázsolunk, és megbeszéljük a közösen alkotott új valóságunkat. A jelenlét képeitől a változtatás lehetőségéhez visznek bennünket a fotóink. Egyéni kérdésektől és képektől a közös ügyekig haladunk. Azok felvállalásáig, megmutatásáig, együtt alkotva, képviselve azokat, a szó konkrét értelmében.

B) Fórumszínházas alaptechnikák – műhelyvezető: Scholtz Krisztina

C) Csendből a hangba – műhelyvezető: Rimóczi István
Egyéni és közös hangkeltő játékok vokális és hangkeltő eszközeinkkel.
Mozdulataink hangi kivetülése a térben. Csend és idő a zenében. A játékosok “transzparens” helyzetbe hozása. Az irányítás és irányíthatóság figyelme. A figyelem mint a szeretet eszköze.
Intuitív improvizatív és kötött hangkeltési feladatok. Egyéni és közös játékok. Megmutatkozás egyénileg , párban és csoportosan.

16:00-17:00 A műhelyek összegző bemutatása, napzáró fórum

A szimpóziumot ajánljuk mindazoknak, akik:

-szeretnék megtudni, mi az a közösségi művészet és mik a benne rejlő lehetőségek csoportmunka, közösségfejlesztés szempontjából
-szeretnének képet kapni arról, hogy ma Magyarországon kik és milyen formában képviselik ezt az irányt
-alkotás útján szívesen kapcsolódnának saját magukhoz és másokhoz
-szeretnének közösségi művészeti saját élményt szerezni műhelymunkán keresztül
-szívesen csatlakoznának a közösségi művészeti szakemberek hálózatához

A szimpózium időpontja és helyszíne:
2020. január 18-19. 10:00-17:00, Fűszer és Csemege Közösségi Tér, 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 18.
www.utcaszak.hu, facebook: Fűszer & Csemege

A RÉSZVÉTELHEZ A KÖVETKEZŐ REGISZTRÁCIÓS LINKEN VÁRJUK A JELENTKEZÉST:
https://docs.google.com/forms/d/15pQJsd4MG4eujUBCStKkcL3WmvH6gV3XgT5uWuw83Dg/edit

(Nagyon fontos lenne látnunk, hogy hány fővel kalkuláljunk a műhelyeket és az ebédet illetően.)

Részvételi díj: ajánlott ár (minimum hozzájárulás): 6000 Ft/nap, amit a helyszínen lehet befizetni

Ebédet a helyszínen biztosítunk, nagy valószínűséggel egyszerű egytálételt.

Bővebb információ a 0670 3693724-es számon Simon Balázstól (Utca-SzAK) vagy a 0620 5235599-es számon, Katona Krisztinától (Murál Morál Egyesület) kapható.