Oktatásszervezési osztályvezetőt keres az SZFE

2020 április 15. szerda, 7:43

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet oktatásszervezési osztályvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 3 év.
A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A megbízandó oktatásszervezési osztályvezető feladata:

 • A felvételi folyamat irányítása.
 • Az Oktatásszervezési Osztály irányítása, oktatásszervezési feladatok ellátása, különösen az alábbi területeken:
 • az órarendek elkészíttetése;
 • kinevezett oktatói óraterhelések összeállíttatása;
 • óraadók munkájának összehangolása az egyetemi feltételrendszer szerint;
 • a képzésekkel kapcsolatos ügyintézés irányítása.
 • Hallgatói nyilvántartások (NEPTUN rendszer, törzskönyvek, leckekönyvek, diákhitel, diákigazolvány, oklevél-nyilvántartás, oklevélmellékletek stb.) naprakész vezetésének biztosítása.
 • A Hallgatói követelményrendszer folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges módosításokra.
 • Hallgatói kérelmek, pályázatok, a hallgatók tanulmányaival összefüggő díjak kezelésének irányítása.
 • Hallgatói eredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak kezelése
 • Egyetemi szintű hallgatói és képzési statisztikák, elemzések, szöveges beszámolók készítése a fenntartó részére és belső célokra.
 • Szoros együttműködés az egyetem intézetvezetőivel

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos programok, webes felületek ismerete (pl. FIR, felvi.hu)
 • NEPTUN tanulmányi rendszer teljes körű ismerete.
 • Legalább három év, felsőoktatási intézményben szerzett tanulmányi ügyintézői és oktatásszervezési tapasztalat.
 • Legalább középfokú, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvismeret.
 • Az egyetemmel fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, illetve ilyen jogviszony létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Több mint hároméves oktatásszervezési tapasztalat.
 • Vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.
 • Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.
 • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1559/2020/30, valamint a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető (tanulmányi igazgató).
 • Elektronikus úton Dr. Vonderviszt Lajos kancellár részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat az egyetemnek nem áll módjában figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.