Fizikai színházi tréninget tart Levko Esztella

2020 július 14. kedd, 8:24

Fizikai színházi tréninget szervez a Metro Works Színházművészeti Szabadiskola.

A Metro Works Színházművészeti Szabadiskola felhívása:

Fizikai színházi training

Hiányzott a mozgás, a színház vagy a próbák? Oldjuk fel együtt a karantént! Ha szeretnél új technikákat megismerni vagy gyakorolni, amit már tudsz, ismerkedni a többi résztvevővel és egy jó csapat része lenni, gyere el a kurzusra.
 
A METRO WORKS SZÍNHÁZMŰVÉSZETi SZABADISKOLA BEMUTATJA:
 
Július 25-én és 26-án 10-19 óráig, egy óra ebédszünettel ZENE ÉS FIZIKALITÁS – Fizikai színházi training WLODZIMIERZ STANIEWSKI (OPT GARDZIENICE) módszere alapján
 
A kétnapos műhelymunka célja, hogy egy olyan technikát, metódust ismerjenek meg a résztvevők, amelynek segítségével  újszerűen közelíthetik meg a drámai szöveget, annak zeneiségét és a mozdulatok kapcsolatát. A munka során egyaránt kísérletezünk a szöveg értelmezésének, különböző zenei dimenzióinak és fizikai megjelenítésének felfedezésével. 
 
A workshop alkalmával kísérletet teszünk megtalálni a zene, szöveg és mozgás között rejlő ösztönös és intenzív kapcsolatot. Ha egy versre, vagy prózai műre úgy tekintünk mint egy partitúrára, és figyelembe vesszük legjellemzőbb tulajdonságaikat úgy mint hangmagasság, hangszín, hangerő, időtartam, ritmus, izgalmas lehetőségek nyílnak nemcsak a szöveg zeneivé formálása, hanem a zene szöveggé alakítása szempontjából is. Hasonlóképp igaz ez a mozgás és zene nonverbális kapcsolatára, ezért a gyakorlatok fókuszában a társművészetek párhuzamos egyidejűsége és ezek alkalmazása áll.
 
Mindehhez különböző fizikai improvizációs, zenei, ritmus és ensemble gyakorlatokat alkalmazunk. A testünk és hangunk által fedezzük föl a drámai szövegekben rejlő lehetőségeket. 
 
JELENTKEZÉS ÉS RÉSZLETEK:
https://metroworks.hu/levko-esztella/

Fotó: Sara Mosa

PRINCÍPIUMOK:
 
SZÖVEG ÉS ZENEISÉG
Célunk kilépni a szöveg eddig ismert, begyakorolt, hétköznapi értelmezéséből, és kutatni annak belső ritmusát. Egyfajta mélyebb értelem, zenei absztraháció után kutatunk, ezzel szüntetve meg a kézenfekvő, logikai narratívát. A szöveggel, mint zenei partitúrával játszunk. 
 
IMAGINÁCIÓS GYAKORLATOK – Mihail Csehov módszereinek alkalmazásával (lelki átélés és testi kifejezés viszonya): A különböző fizikai gyakorlatok által egyfajta nyitottság és érzékenység alakul ki a színészben arra, hogy hogyan fejezze ki testével kreatív lelki impulzusait. A cél, hogy a munka folyamán a testünk és a mozdulataink váljanak a kijezés elsőszámú eszközeivé. Ezáltal gondolatokat és érzelmeket tudunk közölni, valamint karaktereket, és a közöttük lévő viszonyokat formálhatjuk meg. 
 
RITMUSGYAKORLATOK: A gyakorlatok alatt arra koncentrálunk, hogy belső érzelmeink ritmusa hogyan befolyásolja külső tevékenységünk ritmusát, és ez milyen hatással van mozgásunkra, beszédünkre és a csoporton belül viszonyainkra.
 
MOZGÁSIMPROVIZÁCIÓ BOTTAL: A botot, mint a test, a hang és a psziché lehetséges kiterjesztését használjuk: meghatározza az előadó kapcsolatát a térrel, továbbá fizikális válaszok, reakciók kiváltására inspirálja a gyakorlatban résztvevő többi előadót. A bot és annak használata, manipulációja így a testtudat, valamint a színpadi jelenlétet fejlesztésének eszközévé válik. 
 
AKROBATIKA: Az akrobatikára épülő gyakorlatok elsősorban a csoporton belüli bizalom kiépítésére szolgálnak. Olyan összetett feladatokat használunk, amelyek során szükséges a csoport magas szintű koncentrációja. Ez hozzájárul a csoport kohéziójához, és közös funkciójának feltérképezéséhez.
 
KOMPOZÍCIÓ / ENSEMBLE ÉPÍTÉS: A csoporton belüli bizalom kialakulása után a csoportkompozíció érzésén dolgozunk, melynek során a kialakult közös dinamika kerül a munka fókuszába.
 
KURZUSVEZETŐ: LEVKO ESZTELLA
Tanulmányait Londonban a Rose Bruford College-ban, valamint Moszkvában a Filmművészeti Egyetemen végezte (ВГИК) színész szakon. Az egyetemet befejezve több európai színházi társulattal dolgozott, többek között a lengyel OPT Gardzienice, az olasz Compagnia Pippo Delbono, az orosz Liquid Teatr, a francia Compagnie Philippe Geny valamint a szlovén ViaNegativa. Az elmúlt években Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban, Japánban, Olaszországban valamint Amerikában tartott  trainingeket. A tréning alapját a lengyel kortárs színház egyik meghatározó alakja, Wlodzimierz Staniewski által kialakított színészképzés alkotja. Fókuszában a színháznak egy olyan formájú megközelítése áll, melyben a gesztus, a mozdulat, az előadó fizikalitása, a szöveg és az élő zene egy plasztikus egészet formál.
 
ZENEI VEZETŐ: MUNKÁCSI ÁDÁM 
Tanulmányait 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végezte, fuvola szakon. Főleg kortárs klasszikus valamint improvizatív könnyűzenei műfajokban játszott és zenél jelenleg is.(Anyswing, Innergarden, Song-óra Essentials) 2014-től 2016-ig alkalma nyílt együtt dolgozni a Zéró Balett társulat tagjaival, és zenészként azóta is a társművészetekkel való összefonódásban keresi az alkotási lehetőségeket. Jelenleg a Seven Seconds in the Future zenei kollektíva és a Ziggurat Project összművészeti társulat tagja.