Ismét meghirdették az Országos Dráma Tanulmányi Versenyt

2021 január 04. hétfő, 4:48

A Theatrum Scholae Alapítvány felhívása.

VERSENYKIÍRÁS A 2020/2021-es TANÉVRE

A verseny címe: XIII. Országos Dráma Tanulmányi Verseny

A verseny meghirdetője: Theatrum Scholae Alapítvány

A verseny pedagógiai célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9.-10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot.

A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs

A verseny jellege: három fordulós verseny, egyéni elméleti feladatokkal

Fordulói:

 1. forduló – 180 perces írásbeli feladatlap kitöltése a helyi intézményben
 2. pályamunka – a kiírásban meghatározott írásbeli vagy gyakorlati pályamunka beküldése a legtöbb pontszámot elérő 50 tanulótól
 3. döntő – 3 fordulós országos döntő Budapesten – a legtöbb pontot elért 20 tanuló részére

Időpontok:
I. forduló: 2021. február 18. csütörtök, 14.00
II. forduló beadási határideje: 2021. április 8.
III. forduló: 2021. május 15. szombat Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Első forduló

A verseny témája Shakespeare és a reneszánsz színház.

A verseny anyaga az alábbi drámákból, írásokból, filmrészletből tevődik össze:

Shakespeare alábbi drámái:
Szentivánéji álom (Csányi János fordítása az Arany-fordítás figyelembevételével vagy Nádasdy Ádám fordítása)
http://szinhaz.net/wp-content/uploads/pdf/drama/1995_01_drama.pdf
Vízkereszt, vagy bánom is én (Nádasdy Ádám fordítása)
http://szinhaz.net/wp-content/uploads/pdf/drama/2006_02_drama.pdf
Két veronai nemes (Szabó Magda fordítása)
https://mek.oszk.hu/00500/00554/00554.htm

Ajánlott irodalom:

 1. Jan KOTT: Kortársunk Shakespeare. Gondolat Kiadó, Budapest, 1970. 253─260. oldal
 2. HONTI Katalin: Színház és látvány I. Műhelytitkok, Corvina Kiadó, Budapest 1978. 42─47. oldal
 3. GÉHER István: Shakespeare olvasókönyv. Cserépfalvi Könyvkiadó, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1994. 93─99., 112─116. oldal (Shakespeare vígjátékai, A két veronai nemes című fejezetek)
 4. http://www.literatura.hu/irok/renesz/shakespeare.htm
 5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Globe_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
 6. https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/az-angol-reneszansz-szinhaz-es-dramaturgia-globe

Film, balettrészlet, előadásrészlet:

 1. Szerelmes Shakespeare (film, 1998, rendezte: John Madden)
  https://videa.hu/videok/film-animacio/szerelmes-shakespeare-1998..mp4-DD89PQV9mLjgJ5Fm
 2. http://balett.info/szentivaneji-alom-egy-ejszaka-amikor-minden-megtortenhet/
 3. Részlet a Globe Színház egyik előadásából:
  https://www.youtube.com/watch?v=RDPT2e26SgY&list=RDvoZoWtSMK5k&index=7

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

E-mailben 2021. február 5-ig a odtv21@gmail.com küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek).

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

 1. forduló: 2021. február 18. csütörtök 14.00
  Helyszíne: a jelentkező iskolák szervezik
  – Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
  – Feladatlap megoldása a következő témakörökből:
  – Színház- és drámatörténet
  – Színház- és drámaelmélet
  – Színházi műfajok.
  – A feladatlap témája a megadott irodalom mentén a reneszánsz színház és Shakespeare
 2. forduló: 2021. április 8. (a pályamunkák beérkezésének határideje)
  A pályamunka témája:
  Egy a versenyző által élőben látott előadás elemző bemutatása 3-5 oldal terjedelemben.
  (elméleti feladat)

VAGY

A versenyzők feladata bármely fent említett drámából egy szabadon választott részlet vagy téma felhasználásával készült 3-5 perces egyéni vagy csoportos jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi műfajban.
(gyakorlati feladat)

 1. forduló: 2021. május 15. szombat 10.00 – 18.00 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest
  – Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont).
 • Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után)
 • Esetleg: a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
 • Esetleg: az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések.
 • Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:
 • előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont),
 • kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).

Az előkészített, egyéni színpadi produkciónál a versenyző egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság feladatokat állít össze. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással) 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a tételek közül.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az első fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Közülük a legjobb 20 diák vehet részt a döntőben.

Az eredmények közzétételének módja:
Minden iskola levélben értesül a tanulók eredményeiről, valamint közzé is tesszük azt a www.kimi.hu-n.

Díjazás: könyv, DVD, színházjegy

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
Theatrum Scholae Alapítvány: 1085 Horánszky utca 11., odtv21
@gmail.com vagy tkbarbara@gmail.com
Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844